Copy SMS

 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-04 17:33:43
  (լավ)
  • 3.33
   2012-05-04 17:35:07
   մերսի
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-04 17:36:06
  1 (լավ) 2 (լավ) 7 (լավ) 12 (լավ) 16
  • 3.33
   2012-05-04 17:36:49
   լավնա ճաշակդ (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♫ RapeR NaR ♫
  2012-05-04 17:39:18
  ապրես Լիլս (լավ) (լավ) իմը 15-իցա...........բայց դե սաղն ել լավն են (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • 3.33
   2012-05-04 17:39:50
   հա քոնինը շատ լավնա (լավ) (լավ)
 • Alien Øf Ŧokio Ħotel
  2012-05-04 17:39:23
  3..11..12. (լավ) բայց բոլորն էլ լավն են (լավ)
  • 3.33
   2012-05-04 17:40:34
   ինձել են դրանք շատ դուր գալիս.ես մանուշակագույն սիրում եմ շաաատ
   • ♫ RapeR NaR ♫
    2012-05-04 17:42:25
    գիդեմմ :P :) (լավ)
   • Alien Øf Ŧokio Ħotel
    2012-05-04 17:42:30
    սաղ տեսակները դրել էս բացի ray ban aviator-ից O:)
   • 3.33
    2012-05-04 17:43:44
    ալեն ջան 7րդը դրանիցա (խոնարհվել) :)
   • 3.33
    2012-05-04 17:43:57
    ես գիտեմ որ դու գիտես :D
   • Alien Øf Ŧokio Ħotel
    2012-05-04 17:44:56
    անունս Ալեն չի :D Լուսոյա անունս . :D :D
   • 3.33
    2012-05-04 17:45:41
    :D :D :D բայ ներող :D :D
   • Alien Øf Ŧokio Ħotel
    2012-05-04 17:46:30
    :D :D :D :D վերջն էէէէրրր :D ]:)
   • 3.33
    2012-05-04 17:53:52
    ես հենցեմ իմացե դու տղա ես :D
   • Alien Øf Ŧokio Ħotel
    2012-05-04 17:56:25
    վերևի հասցեի մեջ անունները գրած ա լինում ,,ես էլ գիտեի թե դու տղա էս ,բայց հետո նայեցի հասցեին ու տեսա աղջիկ էս ..
   • 3.33
    2012-05-04 17:57:55
    :D :D :D վերջնենք մենք :D :D
   • Արման)))))))))
    2012-05-05 10:01:30
    :D :D :D :D :D Ալենն :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • ♫ RapeR NaR ♫
    2012-05-06 22:18:37
    ինցհ կա Լիլս՞՞՞՞ (ծաղիկ) |-)
  • 3, 11, 12 (լավ) (լավ) (լավ)
   • 3.33
    2012-05-04 17:44:54
    (լավ) (լավ)
 • nelli1997
  2012-05-04 17:47:48
  ինդզ 1.7 :) :) :) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • 3.33
   2012-05-04 17:54:07
   (լավ)
   • nelli1997
    2012-05-04 18:24:36
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ℋAsIkO_nA ©™
  2012-05-04 18:19:31
  ,Շատ լավնա Լիլ ջան ապրես......շատտտտտտտտտ եմ սիրում (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) վ
  • 3.33
   2012-05-04 18:22:54
   մերսի (խոնարհվել) :)
 • ♥Anna-Number One♥
  2012-05-04 19:28:09
  15:7 բայց մնացածն էլ են լավը :)
  • 3.33
   2012-05-04 20:49:27
   :) :) :)
 • uxaki Arman
  2012-05-04 19:51:37
  1.7
  • 3.33
   2012-05-04 20:49:32
   (լավ) (լավ)
   • ♫ RapeR NaR ♫
    2012-05-06 22:19:35
    ինչ կա Լիլս՞՞՞ (ծաղիկ) |-)
   • 3.33
    2012-05-07 18:40:07
    բան չէէէ (խոնարհվել)
 • 7 (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Aga Real <3
  2012-05-07 18:42:44
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • 3.33
   2012-05-08 17:24:09
   (գինի) (գինի)
 • (բռավո) (լավ)
  • 3.33
   2012-05-10 20:39:27
   (խոնարհվել)
 • TaTeV
  2012-05-13 13:28:08
  2 7 15... դրանցից ունեմ.. մեկ էլ մի հատ կապույտ ունեմ... բայց էդ մոդելից ստեղ չկաաաա
 • Niky
  2012-05-13 13:29:34
  1.12.14.16 (լավ)