Copy SMS

 • ♥Anna-Number One♥
  2012-05-06 15:36:33
  (լավ) (լավ) (լավ)
  • Lilit Sargsyan
   2012-05-06 15:44:02
   ՄԵՐՍԻԻ ԱՆ ՋԱՆ :) :) :)
 • Liushik))
  2012-05-06 15:37:42
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • Lilit Sargsyan
   2012-05-06 15:44:11
   ՄԵՐՍԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Emma
  2012-05-06 15:46:31
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Lilit Sargsyan
   2012-05-06 15:48:46
   ՄԵՐՍԻԻԻ (գինի) (գինի) (գինի)
   • Emma
    2012-05-06 16:05:51
    :) :) :) :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 16:15:05
    ;) ;) ;) ;)
   • Emma
    2012-05-06 21:14:07
    ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 21:15:16
    (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
   • Emma
    2012-05-06 21:15:52
    (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 21:17:19
    :)
   • Emma
    2012-05-06 21:18:22
    (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 21:19:53
    (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:|
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 21:19:53
    (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:|
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 21:19:53
    (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:|
   • Emma
    2012-05-06 21:21:09
    (դեմք) (դեմք) (դեմք)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 21:22:16
    գժվել կարելիա |( |( |( |( |( |(
   • Emma
    2012-05-06 21:23:21
    :) հա
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 21:24:24
    էլ սմայլիկ չդնես (ոչոչ) (ոչոչ)
   • Emma
    2012-05-06 21:25:02
    :)
   • Emma
    2012-05-06 21:25:10
    :D
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 21:26:46
    (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք)
   • Emma
    2012-05-06 21:27:19
    :P :P :P :P
   • Emma
    2012-05-06 21:29:37
    (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 21:30:45
    ել չեմ պատասխանելու :P :P :P :P
   • Emma
    2012-05-07 14:46:57
    :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Lilit Sargsyan
   2012-05-06 15:48:58
   ՄԵՐՍԻԻ ԿՈՒՍ ՋԱՆ :) :) :)
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-06 16:40:20
  2_րդը դուրս շատ եկավ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☜♡☞♥M♥A♥☜♡☞
  2012-05-06 17:02:59
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Lilit Sargsyan
   2012-05-06 17:05:48
   ՄԵՐՍԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • վայ ԼԻլ,, չեմ կողմնորոշվում, բոլորն էլ ուզում եմ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • Lilit Sargsyan
   2012-05-06 18:12:09
   ՍԱՂԻ ՀԵՏ ՊՏԻ ԱՄՈՒՍՆԱՆԱՍ :D :D :D :D :D :D :D
 • յա յաա,, տենց չեղավ, մկեի հետ ,աբյց որ այդ մկեը բոլորից էլ ունենա, չէ ՞ ;) ;) ;) ;)
 • Rihanna 4good
  2012-05-06 18:32:37
  ՈՆՑ որ ՍԻՄՍ-ի մեջի տները լինեն :)
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-05-06 18:36:38
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո)
  • Lilit Sargsyan
   2012-05-06 18:37:23
   ՄԵՐՍՒՒ ՆԱՐԵԿ ՋԱՆ :) :)
 • Ավագյան Աննա
  2012-05-06 18:37:32
  Լիլ մեկը ինձ կնվիրես ՞ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) .................. (լավ)
  • Lilit Sargsyan
   2012-05-06 18:38:43
   ԻՀԱՐԿԵ (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Ավագյան Աննա
    2012-05-06 18:39:30
    ես ընտրեմ թե դու կասես որն ես տալիս՞ :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 18:40:48
    ՈՆՑ ՈՒԶԵՍ ԴՈՒ ԸՆՏՐԻ ՔՈ ՃԱՇԱԿՈՎ :) :) ՈՒՐԻՇ ԵԼ ԿԱՐԱՍ ՆԱԵԼ ;) ;) ;)
   • Ավագյան Աննա
    2012-05-06 18:43:45
    դե որ ըտենց ա ես ընտրում եմ վերջից 5-ը :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 18:46:45
    ]:) ]:) ]:) ՃԻՇՏՆ ԱՍԱԾ ԵՍ ԱՍԵՑԻ ԵԹԵ ԱՍԵՍ ԵՍ ՏԱՄ ԵՏ ԿԱՍԵՄ :) :) :)
   • Ավագյան Աննա
    2012-05-06 18:48:50
    լուրջջջջջջջջջջ՞՞......................նույն ճաշակից ենք (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 18:50:31
    ԱՅՕՕՕՕ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Ավագյան Աննա
    2012-05-06 18:51:51
    :) :) :) :) իմ անունով կձևակերպես :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 18:54:15
    ԱՅՕՕՕ ԱՄՊԱՅՄԱՆ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Ավագյան Աննա
    2012-05-06 18:55:14
    դե սպասում եմ :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 18:59:31
    ՊԱՏՐԱՍՏԱ ՄՆՈՒՄԱ ՔԵԶ ՓՈԽԱՆՑԵՄ ԵՏ ԹՂԹԵՐԸ :) :) :)
   • Ավագյան Աննա
    2012-05-06 19:13:14
    օրը կգա կփողանցես .....լավ պահի հնակարց չկորցի ետ թղթերը :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-06 19:18:45
    ԱՄՊԱՅՄԱՆ :) :) :) ԱՄԱՌԸ ԳԱԼԻՍ ԵՄ ԵՐԵՎԱՆ ԿԲԵՐԵՄ (ժպիտ) (ժպիտ)