Copy SMS

 • ALISA.D
  2012-05-08 08:26:17
  երանի մի օր սենց երկրում ապրեինք
  • Lilit Sargsyan
   2012-05-08 08:43:32
   ՀԱԱ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Monika
  2012-05-08 09:10:50
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Lilit Sargsyan
   2012-05-08 09:12:28
   ՄԵՐՍԻԻԻԻԻԻԻԻ ՄՈՆ ՋԱՆ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Monika
  2012-05-08 09:17:40
  վոնց ես??????????????????
 • Lilit Sargsyan
  2012-05-08 09:18:37
  ԼԱՎ ԴՈՒ՞՞ :) :) :)
 • Monika
  2012-05-08 09:19:47
  նորմալ!!!!!!!!!!!!!! (լավ) (լավ)
 • Lilit Sargsyan
  2012-05-08 09:21:36
  ԴԱՍԵՉՏ ԼԱՎ ԵՆ՞ :) :) :)
 • Monika
  2012-05-08 09:24:45
  հա վոչինչ!!!!!!!!!!!!!!!! :) :)
 • Lilit Sargsyan
  2012-05-08 09:25:52
  :) :) :)
 • Monika
  2012-05-08 09:26:36
  |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |( |(
 • Lilit Sargsyan
  2012-05-08 10:00:48
  ՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՉ ՉԱՆԵՍ ԵՏ ԲԱՆԸ (խոնարհվել) (խոնարհվել) :D :D :D
 • Emma
  2012-05-08 13:35:42
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • Lilit Sargsyan
   2012-05-08 14:00:28
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-05-08 15:28:27
    :) :) :) :)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-08 15:30:41
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Emma
    2012-05-08 15:31:30
    ;) ;) ;) ;)
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-08 17:05:29
  հրաշքա,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ուր եր մի որ ըտենց երկրում ապրեինք շատ սիրունա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Lilit Sargsyan
   2012-05-08 17:06:54
   ՀԱ ՇԱՏ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Viki FCB ➷❤➹
    2012-05-08 17:09:05
    մեր երկիրը ըսենց սիրուն տեզեր չունի (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-05-08 17:10:18
    ՀԱ ՎԱՏԱ :( :(
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-05-08 17:09:18
  ;) ;) ;) ;) :O :O :O :O (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)