Copy SMS

 • (ړײ)Hala Madridici (ړײ)
  2012-05-09 21:09:05
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lilit Sargsyan
  2012-05-09 21:10:52
  (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ViTaMiNcHiK (EMm)
  2012-05-09 21:23:32
  :D :D :D պխխխխայ լավնեեր (լավ) ]:)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-09 22:28:55
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-05-09 22:34:29
  մերսիիիիիիի (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-05-09 22:36:26
   ԵՍ ԴրԱՆՑԻՑ Որ ՄԵԿՆԵՄ՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (:|
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-05-09 22:38:15
    եսիմ ճիշտ նասած ետ մերդկան ես եմ դրե ետ նկարի վրեա բայց հիմի մոռացել եմ ով ովա (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-09 22:39:11
    ԲԱՅՑ ԵՍ ԿԱՄ՞՞՞՞՞՞
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-05-09 22:42:31
    հա անպայման սաղնել կան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) երևի ;)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-09 22:43:22
    ԴԵ ՀԵՍԱ ԻՆձ ԿճԱրԵՄ ԿԱՍԵՄ ԵՍ ՈրՆԵՄ ;)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-09 22:46:13
    չԵՄ ճԱրՈՒՄ ԻՆձ
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-05-09 22:46:51
    լավ նաի (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-09 22:48:21
    չԵ չԿԱՄ.........ԿԱրՈՂԱ ԿԱՄ ԲԱՅՑ ԵՍ չԵՄ ճԱրՈՒՄ
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-05-09 22:49:58
    հա հաստատ կես Նարե ջան
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-09 22:53:25
    ՆԱրԻ (դեմք)
 • լավնա ՆԱր ջան (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Mari
  2012-05-10 19:21:06
  նարեկ ես կամ չէ որովհետև ինձ գտել եմ :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-05-10 19:23:45
   սաղն ել կան
   • Mari
    2012-05-10 19:24:15
    ասեմ որն եմ