Copy SMS

 • FAN OF RAP
  2012-05-11 14:33:53
  վայյյյյյյյյյյյյյյյ աջքերս ցավաց (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) .................
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-11 14:38:09
  (ախ) (ախ) (ախ) ԳԼՈՒխՍ ՍԿՍԱՎ ՑԱՎԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ
 • HASMIK
  2012-05-11 14:38:32
  (ախ) (ախ) (ախ) :D :D
 • (ախ) (ախ) (:| (:| (վայքո) (վայքո)
 • Ğiжℕa’AαAαAα xĐ
  2012-05-11 14:45:41
  երևի մի 10000 անգամ եղելա (վատ)
 • (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ani1993
  2012-05-11 14:48:28
  xaaaaaaaaaaaay xdxxddxxd (ախ) (ախ) (ախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D
 • gay96
  2012-05-11 14:59:01
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • ℋAsIkO_nA ©™
  2012-05-11 15:20:29
  Տեսել եմ բազմիցս :( :( :( :( ,,,բայց ապրես (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-05-11 15:53:00
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (ժպիտ)
 • (ړײ)Hala Madridici (ړײ)
  2012-05-11 15:54:40
  xd xd xd sharjvumen meka (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • Gayushik
  2012-05-11 17:04:32
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-05-11 19:33:04
  մերսիիիիիիիիիիիիիիիի (լավ)
 • Mari
  2012-05-11 19:34:17
  շաշացա :) :) :) :)
 • Ψ Saqo Ψ
  2012-05-11 21:25:21
  իլուզիայա էլի (պաղպաղակ)
 • viktoria
  2012-05-12 17:14:38
  ACHQEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) : :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^) :^)
 • Ina
  2012-05-24 18:04:49
  CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVUUUUUUUUUUUMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAACHQEEEEEEEEEEERS (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) :'( :'( :'( :'( lavn er (լավ)