Copy SMS

 • Lusinka
  2012-05-12 21:56:05
  վայյյյյյյ ես հենց նոր Xnet.am-ով ես նկարներն էի նայում
  • ANNA (fan of Eric Saade)
   2012-05-12 21:58:16
   վաաաաաաաաաաաաայ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ,,,,,,,,,, (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D :D
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-12 21:56:17
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Դավթյան:D.............
  2012-05-12 21:56:34
  :D :D :D :D
 • Miley FORever
  2012-05-12 21:56:49
  վատիկը չէին :D
 • Magdalena
  2012-05-12 21:56:57
  համ ծիծաղելի էր համ էլ հետաքրքիր :D :D (խոնարհվել) (խոնարհվել)
 • ^_^
  2012-05-12 21:59:32
  :D :D ;)
 • Rihanna 4good
  2012-05-12 22:53:52
  :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Rihanna 4good
  2012-05-12 22:54:17
  բա գողսկի տատին :D
 • 4ka
  2012-05-13 08:21:54
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • DJ --MAY
  2012-05-13 08:23:48
  :D :D :D :D :D LAVNER APREQ SHAT LAVNERRRRRRRRRRRRRRR
 • ani1993
  2012-06-12 08:41:51
  :D :D :D :D :D :D
 • originalmix
  2012-06-12 08:42:25
  (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ)