Copy SMS

 • gay96
  2012-05-12 17:51:45
  հա բայց ետ շուն չի մարդու ձեռքեր են :^)
 • RoCk SeRuNd :)
  2012-05-12 17:51:49
  :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Knarik...(Քոփիի ԿԳՆ)
  2012-05-12 17:52:02
  ՇՈւՆԸ ՔՈ ՀՈԲԻՆԱ՞ O:) :D :D :D :D :D
 • կամ իրանք են հարիֆ կամ ել ուզում են ժողովրդին հարիֆի տեղ դնեն (ուրախ) լավն էր :D :D :D :D :D ..հաստատ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-05-12 17:54:51
  մերսիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի :D :D :D
 • Gayane
  2012-05-12 17:56:04
  շուն էլ կա շունել (ետ շուն չի (ախ) )
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-05-12 17:59:58
   շունբուռչունիկա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Gayane
    2012-05-12 18:04:56
    (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
 • :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Lilit Sargsyan
  2012-05-12 18:27:31
  :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Ani
  2012-05-12 18:58:43
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) լավն էր արդեն շներն էլ մարդու նման ձեռքեր ունեն (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Mari
  2012-05-14 12:52:18
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :D :D :D :D