Copy SMS

Չգիտեմ ինչ վերնագրեմ


Չգիտեմ ինչ վերնագրեմ - խոսքեր, հետաքրքիր


Մի տեսակ տխուր եմ ուզում եմ լացել , ուզում եմ արտահայտվել , ուզում եմ բղավել որ սիրում եմ քեզ ,,բայց մի բան , մի բան ինձ չի թողնում ,խոստովանել , ես աշխարհում քեզնից ինձ թանկ բան չկա , հասցրել եմ սիրել քեզ ողջ մի կյանք ու հիմա որ գիտեմ  էլ քեզ չեմ տեսնելու ուզում եմ լացել ,լացել հանգստալ գուցե և օգնի գուցե և ոչ ,գուցե և փարատի գուցե և կյանք դարնացնի , դեր չբաժանաված արդեն կարոտում եմ ,չեմ կարողանաում քեզ չհիշել , մի պահ որ մտածում եմ քեզ ինձանից  կարողէ բաժանել  ասել երկինքը ամպամած գորգորում է և չի դադարում անձրևը , տեսնես դու սիրում էս ինձ նուին սիրով  ինչպես ես , ես սիրում եմ քեզ բայց երբևէ ինձ իմ գորոզությունը թույլ չի տվել որպեսզի քեզ ցուից տամ  թե քեզ ինչքան եմ սիրում, իսկ հիմա երբ արդեն հասկանում եմ , որ ժամանակն է եկել ասելու արդեն գիտակցում եմ որ ուշ է ,իմ գնացքը արդեն գնաց,,,,,,գուցե երբեք էլ չլինի այնպիսի մի պահ , որ քեզ կկարողանամ ասել ես սիրում եմ քեզ բայց հանոզված եմ շրջապատդ քեզ կասի որ ես  սիրում եմ քեզ:

 • Lian
  2012-05-13 17:49:38
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) լավ կլինի,մի մտածի O:)
 • L S
  2012-05-13 17:52:01
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-05-18 20:34:21
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)