Copy SMS

Սրտիցս մի զարկ

Սրտիցս  մի զարկ - զգացմունք, մտքերՏեսնես կհիշեմ են օրը որ քեզ տեսա,,,,տեսնես ցավով կհիշեմ եդ օրը թե ուրոխությամբ,,,տեսնես կմորանամ քո աչքերը որ ժպտում էր անթախիծ ,,,,տեսնես կկարողանամ մորանալ քո դեմքի ժպտիտ ամեն վայրկյան որ ասես արևի պես ժպտում էր ինձ,,,,ուզում եմ մորանալ բայց միևնույն ժաման հիշել , սիրել ,կարոտել,զգալ նույն բան ինչ զգում էի են ժամանկ , կուզեի քեզ չիմաի , մնաի քեզնից հեռու ,  կուզեի չուզենակով հետ տաի ժամանկը  ,,,հիշել թե ոնց էի քեզ սիրում ,,,ոնց էի քո համար պայքարում,,,,պայքարում բոլոր դեմ , բոլոր ընկերներիս , ,հարազատներիս դեմ դուրս գալով ,,,ու հիմա հիմա կյանքը չի փոխվի , իմ ապրելն արդեն անիմաստ արանց քո սիրո, ապրելն անիմաստ է արանց իմ ընկերոջ ,,,,մենք իրար ծանոթ ենք երևի վերեվից ,ու հիմա հիմա ներքևում իրար անծանոթ ենք են երկրից <<<


Էսքանով  ավարտեց իր խոսքերը ու վերջում նետվեց մահվան դռները