Copy SMS

 • Armen-Real-97
  2012-05-13 23:55:50
  արա դե Ռեալսսսսսսսսս ուրիշա էլիի հո զոռով չիիիի (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-13 23:56:57
  (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
 • Sara
  2012-05-13 23:58:16
  (բռավո) (բռավո) ապրիիիի ռեաաաաաաաալլըըըըըըըըըը (պարել) (պարել) (պարել)
 • Mary.....
  2012-05-14 09:20:57
  Մալադեց Ռեալս,սենց էլ շարունակեք չուզողների աչքերն էլ հանեեեեեեք Լավ փոստ էր O:)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • DJ --MAY
  2012-05-14 13:13:17
  NARI MENAK CHASES VOR DUEELES REAL SIRUM :( :(
 • Emma
  2012-05-14 13:32:43
  REAL MADRID (բռավո)
 • Real....Սիրուշո
  2012-05-14 14:17:28
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • SYUZI . RMA .
  2012-05-14 16:42:41
  ԲՐԱՎՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈՈ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)