Copy SMS

 • Minus Mek
  2012-05-17 21:13:23
  իմ հարսանյաց զգեստը լինելուա շորտ ու ֆուտբոլկա :D :D :D որ հանգիստ պարեմ :D :D :D
 • M.MARIAM
  2012-05-17 21:14:23
  ՍԱՂ ԼԱՎՆԵՆ ԲԱՅՑ ՉՈՐՐՈՐԴԸ ԴՈՒՐՍ ՇԱՏ ԵԿԱՎ, (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Minus Mek
   2012-05-17 21:16:07
   բայց 4րդը չի երևվում :D :D :D :D
  • ShUsAnIK
   2012-05-17 21:17:33
   վերջինից 3-րդն ել ա լավը
  • ShUsAnIK
   2012-05-17 21:17:50
   վերջինից 3-րդն ել ա լավը
 • ShUsAnIK
  2012-05-17 21:14:25
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :) :) :) :)
 • FAN OF RAP
  2012-05-17 21:14:36
  ՀԱ ՄԵԿԵ ՎԵՐՋԻ ՀԱՐՍԻ ՇՕՐՆԵՄ ՀԱՔՆԵԼՈՒ>>>>>>>>>>>>ՄԱՆՑ ՊԵՍԵՆ :D :D :D
  • M.MARIAM
   2012-05-17 21:16:42
   ՃԱՇԱԿՏ ՎԱՏԻԿԸ ՉԻ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ShUsAnIK
  2012-05-17 21:16:14
  վերջինից 3-րդն ել ա լավը
 • FAN OF RAP
  2012-05-17 21:19:08
  ԲԱ ԲԱ ՀԱՐՍՆԱՔՈՒՐՆԵ ԴՈՒ ԿԼՆԵՍ :D :D :D :D :D :D (ժպիտ)
  • M.MARIAM
   2012-05-17 21:19:51
   ՁԵՌ ԵՍ ԱՐՆՈՒՄ (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ)
 • Miley FORever
  2012-05-17 21:20:45
  վերջինը լավնաաաաաաաաաաաաաաաաաա ա (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • FAN OF RAP
  2012-05-17 21:25:08
  ԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ ՉԵՍ ՈՒԶՈՒՄ
  • M.MARIAM
   2012-05-17 21:27:58
   ԽԻ ԱՐԴԵՆ ԸՆԵՆՑ ՄՈՏԻԿ ԸՆԿԵՐՈՒՀԻՆԵՐ ԵՆՔ ԴԱՐՁԵԼ ՈՐ ԻՆՁ ՀԱՐՍՆԱՔՈՒՐ ԵՍ ԿԱՅՆՑՆՈՒՄ, ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ԶԱՐՄԱՑԱ :O :O :O :O :O :O :O :O
   • FAN OF RAP
    2012-05-17 21:34:47
    ԼԱՎ ՄԻ ԽԱՌՆՎԻ ՊԵՍԱ ԴԵՌ ՉԿԱ :D :D :D
   • M.MARIAM
    2012-05-17 21:36:17
    ԲԱՆ ՉԱՍԵՑԻ, :D :D :D :D :D
   • FAN OF RAP
    2012-05-17 21:38:38
    ՊԵՍԱ ԳՏԻ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Fashion
  2012-05-17 21:25:15
  8-ը նուրբաաաա O:) O:)
 • Lusine ✿
  2012-05-17 21:28:55
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Mary.....
  2012-05-18 10:14:00
  ինձ 4րդը սուր եկավ և վերջից 3րդը (լավ) (լավ) (լավ)
 • (ړײ)MASH(ړײ)
  2012-05-18 10:35:10
  6 ԱՄԵՆԱԼԱՎՆԱ
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-05-18 14:32:27
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • S♥na.....⇨I ♥ NY boys⇦
  2012-05-18 14:36:58
  սրտիկովա սիրուն էր ;)
 • ***
  2012-05-18 17:07:50
  լավնեիննննննն