Copy SMS

 • Miley FORever
  2012-05-18 19:55:55
  մի քանիստ իսկականից նման են (լավ) (լավ) (լավ)
  • AℛMAN
   2012-05-18 19:57:43
   հենց էտ մի քանիսը ոչ թե նման են այլ նույնն են
   • Miley FORever
    2012-05-18 19:59:02
    այսինքն :D :D :D :D :D :D օրինակ շվարց նեգերը նման ա շատ
  • Miley FORever
   2012-05-18 19:58:10
   ի դեպ՝ առաջին գրառումդ շնորհավոր ու բարի գալուստ :) :) :)
 • Ավագյան Կ.
  2012-05-18 19:57:07
  պիտբուլին մեր ռազմի դասատուն ավելի նմանա քան ես մարդը ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
  • Anul
   2012-05-18 20:02:02
   ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) ]:) ]:) ]:)
 • (լավ) (լավ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Niky
  2012-05-18 21:44:14
  :O :O :O (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • նման են (լավ) (լավ) (լավ)