Copy SMS

 • M.MARIAM
  2012-05-19 12:57:37
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Miley FORever
  2012-05-19 13:05:05
  գերարագս պրծել ա,չեմ կարում նայեմմմմմմմմ (ախ) (ախ) (ախ)
 • ^_^
  2012-05-19 13:05:52
  :D :D
 • :D :D ]:) ]:)
 • 2012-05-19 13:10:37
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-19 13:16:11
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Arthur Manukyan
  2012-05-19 13:21:28
  2ր8սդdըyըy... (ուրախ) (ուրախ)
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-05-19 13:26:58
  :(
 • MANEBARCELONA
  2012-05-19 13:56:00
  վերջինի վերջինը ամենալավներ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • I LOVE YOU
  2012-05-24 16:02:47
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)