Copy SMS

Կովիկներ: Էնդի Մահր

Կովիկներ: Էնդի Մահր - նկարներ, կովիկներ


Զվարճալի կովիկնային օրայույց «Trail Grazers» լուսանկարիչ Էնդի Մահրի (Andy Mahr) կողմից:

Ահա ձեզ եմ ներկայացնում այդ ֆոտոշարքը:


Կովիկներ: Էնդի Մահր - նկարներ, կովիկներ

Կովիկներ: Էնդի Մահր - նկարներ, կովիկներ

Կովիկներ: Էնդի Մահր - նկարներ, կովիկներ

Կովիկներ: Էնդի Մահր - նկարներ, կովիկներ

Կովիկներ: Էնդի Մահր - նկարներ, կովիկներ

Կովիկներ: Էնդի Մահր - նկարներ, կովիկներ
Կովիկներ: Էնդի Մահր - նկարներ, կովիկներ
Կովիկներ: Էնդի Մահր - նկարներ, կովիկներ
Կովիկներ: Էնդի Մահր - նկարներ, կովիկներ
Կովիկներ: Էնդի Մահր - նկարներ, կովիկներ
Կովիկներ: Էնդի Մահր - նկարներ, կովիկներ Էնդի Մահրը առաջին հերթին հայտնի է որպես լուսանկարիչ:

11

15

1833

 • M.MARIAM
  2012-05-20 11:55:50
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-05-20 11:56:32
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Arthur Manukyan
  2012-05-20 12:00:48
  աaպpր8եeսs լlաaվv պpոwսsտtեeր8 (լավ)
 • -E) ℳanukyan (◔̯◔)
  2012-05-20 12:07:49
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Es Qo Nman Ei
  2012-05-20 12:12:16
  կովիկնրը թրիք թրիք թրիք :D :D :D
 • Էս ինչ բարի պոստ էր (լավ) :D :D :D :D :D
 • ★ASTX★(K)
  2012-05-20 12:37:26
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-20 12:56:03
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (խփո) (խփո) (խփո) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ)
 • GAG
  2012-05-31 23:26:39
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • GAG
  2012-05-31 23:28:01
  կովո
 • Elka
  2012-07-23 15:27:07
  :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) դզեեեեեեեեեեեեեեեց
 • arjik ov 4i sirum ma4ik
  2012-09-19 20:48:06
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • - Nune
  2014-05-22 21:48:16
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)