Copy SMS

 • ♥Anna-Number One♥
  2012-05-19 17:12:15
  :D :D :D :D
 • ═╬ツMeLiNe ╬═
  2012-05-19 17:12:28
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Nora Arakelyan
  2012-05-19 17:12:34
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (բռավո)
 • :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-05-19 17:13:47
  :D :D :D :D
 • ^_^
  2012-05-19 17:14:51
  դեմքեն :D :D :D
  • Nora Arakelyan
   2012-05-19 17:15:24
   ԴԵՄՔ ԱՍԻր ՊրծԱր
   • ^_^
    2012-05-19 20:07:54
    :D :D
 • Arthur Manukyan
  2012-05-19 17:15:44
  Տուռբո պրոֆեսիոնալ ֆեն ես կասեի ]:)
  • Nora Arakelyan
   2012-05-19 17:16:37
   ՏԵՆԱՍ ԵՍ ԻՆչՈՎԵՆ ԱրԵԼ :^)
   • Arthur Manukyan
    2012-05-19 17:17:45
    ֆենով մեեեեեեծ ֆենոոով....ավելի գրագետ կասենք վարսահարդարիչ (ուրախ)
   • Nora Arakelyan
    2012-05-19 17:18:45
    (:| (:| (:| (:| (:| օօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօ
   • Arthur Manukyan
    2012-05-19 17:19:37
    օoհhօoօoօo :)
   • Nora Arakelyan
    2012-05-19 17:20:10
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • մարդիկ խանութ են բացում իրանք բերաններն են բացեեել ;) (:| (:| :D
 • Lusine ✿
  2012-05-19 17:24:15
  ]:) (լավ) (լավ) ]:) (լավ) (լավ)
 • **********
  2012-05-19 17:24:19
  :D :D :D :D
 • **********
  2012-05-19 17:24:19
  :D :D :D :D
 • **********
  2012-05-19 17:24:19
  :D :D :D :D
 • :D :D :D :D :D (լավ)
 • M.MARIAM
  2012-05-19 17:36:17
  ՎԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՅ ԻՆՉ ԱՀԱՈՐԱ, :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-19 17:39:44
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Ando
  2012-05-19 17:56:13
  ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D
 • S♥na.....⇨I ♥ NY boys⇦
  2012-05-19 18:10:02
  ես կասեյի մկանների գերլարման արդյունք (ուրախ)
 • MANEBARCELONA
  2012-05-19 18:12:31
  :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • hasmik15
  2012-05-19 20:17:00
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-20 20:19:27
  (լավ) (լավ) (լավ) .............. ]:) ]:) ]:) .......... (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • KARINE
  2012-05-22 13:15:12
  :D :D :D :D :D (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ▼ Im Navy ▼
  2013-02-20 15:28:22
  :D :D :D :D ]:)