Copy SMS

Մանկական 5 Հանելուկներ

Մանկական 5 Հանելուկներ - հանելուկ, մանուկներին, ուրախ1.Մի գլխարկ են կրում սիրով
Չորս եղբայր,


 Գործն իրար մեջ միշտ բաժանում


Հավասար:

2.Գիտեմ փոքրիկ մի արև,
Ամեն շողք մի տերև:

3. Ով է զրահն ահագին 
Անվերջ պահում իր հագին:

4.Նա մորուքով է ծնվել
Ու կյանքում չի սափրվել:

5.Արևի մոտ սառչում է,
Հեռացնում ես`մարում է: 

8

6

3331