Copy SMS

Բլիբել

Բլիբել - խաղ, հետաքրքիր


Բլիբել - խաղ, հետաքրքիր

Խաղում ենք Բլիբել:Ինձ թվումա բոլորն էլ խաղացել են էս խաղը ,բայց էն մարդիկ ովքեր չգիտեն էս խաղի մասին:Կանոններ' ես պահում եմ բայ ,գործողություն կատարող բառ և ՔոփիՓեստցիներն էլ պետք է գուշակեն իմ մտապահած բառը դե հարցերով էլի...Բայց հարցերը պետք է այպես ձևակերպած լինի որ ես պատասխանեմ այո կամ ոչ:Օրինակ' այսօր բլիբել ես? , բլիբելը տարիքային սահմանափակում ունի ,թե ոչ և այլն:

Ես իհարկե ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ ամենայն լրջությամբ:ԴԴԴ

Դե ինչ գնացիիիինննքքքքք........

16

89

2484

 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-24 17:22:34
  ծաոիկ????????? ysenc en խաղում՞՞՞՞՞՞՞
 • դու օրը քանի անգամ ես բլիբում՞ :^)
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:23:20
   շատ :D :D
   • :):)Mane:):)
    2012-05-24 17:25:00
    վաաաայյյ չե էդ հարցը կարելիա մենակ կներեք :D :D :D
 • Barcelonci Sirusho
  2012-05-24 17:23:00
  աղջիկները բլիբում են՞
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:24:02
   այոոոոոոոոոո.. (ուրախ)
   • Barcelonci Sirusho
    2012-05-24 17:24:50
    իսկ առավոտը կարող են բլիբել՞
   • Viki FCB ➷❤➹
    2012-05-24 17:25:29
    եսա պատասխանը...
   • :):)Mane:):)
    2012-05-24 17:26:07
    այո կարող ենՃՃ
   • Viki FCB ➷❤➹
    2012-05-24 17:28:03
    մի հարցել բլիբելը ինչա????????
   • :):)Mane:):)
    2012-05-24 17:29:03
    էդ իմ պահած բառի փոխարեն բլիբել ենք ասում էլի ;)
   • Viki FCB ➷❤➹
    2012-05-24 17:29:58
    բա ոնց իմանանք քո պահած բառը????? :^)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-24 17:30:42
    հարցերով ;)
 • I ♥ TyRa
  2012-05-24 17:25:08
  ավելի շատ մեծահասակներն են բլիբւմ թե երեխաները՞՞՞՞՞՞՞՞
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:26:33
   չեմ կարող ասել պետք է պատասխանեմ այո կամ ոչ (լավ)
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:26:44
   չէէէէէէ (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) ;)
 • Magdalena
  2012-05-24 17:25:59
  (վատ) բան չհասկացա (վատ)
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:27:22
   նորից կարդա կհասկանաս :^)
   • Magdalena
    2012-05-24 17:28:58
    հա հասկացա մեռսի
   • :):)Mane:):)
    2012-05-24 17:29:32
    բայց լուրջ հասկացար?? ;)
 • ում ես բլիբում՞ :P
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:30:13
   չեմ կարաա ասեմ պետքա ասեմ այո կամ ոչ էլի..
 • Barcelonci Sirusho
  2012-05-24 17:29:54
  ում հետես բլիբել՞
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:31:16
   պետքա ասեմ այո կամ ոչ էլի)))
 • հաճույք ստանում ես բլիբելուց՞
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:31:48
   նայած մարդ ես էդքան էլ չէէէ :)
 • Barcelonci Sirusho
  2012-05-24 17:31:38
  հնարավորա շատ մարդիկ իրար հետ բլիբեն՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ :)
 • Magdalena
  2012-05-24 17:31:49
  շատ ես բլիբում՞
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:32:39
   չէէէէէ,,էդքան էլ չէէ
 • Barcelonci Sirusho
  2012-05-24 17:32:18
  լացել՞
 • N.....
  2012-05-24 17:33:11
  Երեխեք ջան,լավ չի՞ իջնեք բակ,էնտեղ ինչքան ուզեք,ձեր ընկերների հետ բլիբեք,բլբլաք :^) (ախ) ....................
 • I ♥ TyRa
  2012-05-24 17:33:45
  սուրճ խմել՞՞՞՞՞՞ :) :) :)
 • Barcelonci Sirusho
  2012-05-24 17:35:05
  նեռվայնանալ՞՞՞՞ ջղայնանալ՞
 • պոստ սարքել՞
 • :):)Mane:):)
  2012-05-24 17:36:01
  շաաաատ հեշտ բառաաաա ինքը
 • I ♥ TyRa
  2012-05-24 17:37:17
  խոսել՞՞՞՞ բակ իջնել՞՞՞՞՞ գնալ զուգարան՞՞՞՞՞՞՞՞՞ :D
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:37:50
   :D :D հիմա կողմնորոշվի ու սրանցից մեկը ասա (ուրախ)
   • I ♥ TyRa
    2012-05-24 17:39:18
    երեվի առաջինը՞՞՞՞՞՞
   • :):)Mane:):)
    2012-05-24 17:40:32
    ;) ;) այոոոոոոոոոոոոո (լավ) (լավ)
   • I ♥ TyRa
    2012-05-24 17:41:34
    (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) ջաննննննն ես հախ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) տեցի
   • :):)Mane:):)
    2012-05-24 17:42:15
    այոոոոո (լավ)
 • LIKA ♥♥♥
  2012-05-24 17:37:36
  կարողա ծխել՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ :D :D :D :D
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:38:14
   չէէէէ :D ես չեեեեմ ծխումմ :D
 • Magdalena
  2012-05-24 17:37:51
  դժվարա եդ բլիբելը՞
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-24 17:37:59
  ժպտալ՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ :^) վերջին զանգ՞՞՞՞՞՞՞՞
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-24 17:39:46
  խոսել՞՞՞՞՞՞
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:41:42
   այոոոոոոոոոոոո դու և I ♥ TyRa -ը ասեցիք ճիշտ պատասխանննըըը)))
   • Viki FCB ➷❤➹
    2012-05-24 17:42:55
    լուրջ՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞
   • :):)Mane:):)
    2012-05-24 17:43:34
    ԸհԸն)))
   • I ♥ TyRa
    2012-05-24 17:43:54
    (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • Viki FCB ➷❤➹
    2012-05-24 17:44:01
    (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-24 17:44:25
    (լավ) (լավ) (լավ)
   • uxaki Arman
    2012-05-26 11:55:37
    խոսելլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլ
 • LIKA ♥♥♥
  2012-05-24 17:42:16
  ուտել ՞՞՞՞ խմել՞՞՞՞՞՞՞ քնել՞՞՞ պարել՞՞՞՞՞՞՞՞
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:43:10
   չէ ,չէ.չէ,չէ արդեն ասվելաաա)))
 • Magdalena
  2012-05-24 17:42:43
  ուրախանալ՞
  • :):)Mane:):)
   2012-05-24 17:44:05
   չէէէ արդեն ասվեցց :(
   • LIKA ♥♥♥
    2012-05-24 17:45:17
    բայց հետաքրքիր պոստ էր ապրես (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • :):)Mane:):)
    2012-05-24 17:46:17
    ;) ;) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսի
 • :):)Mane:):)
  2012-05-24 17:45:53
  պրծաաաաաանննքքք)))
 • Emma
  2012-05-24 19:02:04
  նկարը դու ես նկարել (ուրախ)
 • Elak
  2012-05-25 19:56:06
  դե եկեք էլի
 • Susi5
  2012-08-05 11:50:20
  ես խաղացել եմ շաատ լավնա եկեք մի որ խաղանք համաձայն եք