Copy SMS

 • ALISA.D
  2012-05-24 15:16:41
  առանց ակնոցների ըլներ դեմքը տեսնեինք (ժպիտ)
 • ALISA.D
  2012-05-24 15:26:57
  2 անգամ տեսել եմ բայց էլի լավ չեր երևում
 • ALISA.D
  2012-05-24 15:27:58
  2 անգամ տեսել եմ բայց էլի լավ չեր երևում
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-24 17:15:18
  ակնոցներովա չես ջոկում գեշա թե՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-24 17:16:49
  ;) ;) ;) ;) ;) ;)
 • Ավագյան Կ.
  2012-05-24 18:48:13
  գյոզալ մարկ էնթոնիին թողաածծ...չնայած էս մեկնել վատը չի,,բայց դե