Copy SMS

 • ღℒIℒITღ
  2012-05-26 09:39:28
  ԼԱՎՆԱ (լավ) (լավ) ԵՐԵԽԵՔ ԿԱՐՈՂԱ ՔՈՓԻՈՒՄ ԱՈՒՍՆԱՑՈՂ ՄԱՐԴ ԿԱ՞ :D :D :D :D
 • [кУкЛа с сеРдЦем]
  2012-05-26 09:42:55
  դժվար
 • ღℒIℒITღ
  2012-05-26 09:44:07
  դե ամեն օր հարսնյանց զգեստների վերաբերյալ պոստ են սարգում դրա համար ասեցի :D :D բայց լավա որ սաղ տարբերվող են (բռավո) (բռավո)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-26 09:45:06
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-26 09:45:07
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-05-26 09:47:17
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☜♡☞♥Mari♥☜♡☞
  2012-05-26 09:58:53
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-26 10:35:05
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ★ Lusine ★
  2012-06-10 14:23:34
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) սիրուն եեեեն