Copy SMS

Մենք Ընկերներ ենք

Մենք Ընկերներ ենք - ընկերներ, նկարներ, աֆորիզմներ


Եթե մարդը ունի հավատարիմ ընկեր, ապա նա ունի երկու կյանք իր երազանքները իրականացնելու համար:Իմ դեպքում ես ունեմ 8-9 կյանք ...


Մենք Ընկերներ ենք - ընկերներ, նկարներ, աֆորիզմներ

Արի էլ չմտածենք ես էի սխալ թե դու....Արի ուղղակի էլ չսխալվենք լավ?

Մենք Ընկերներ ենք - ընկերներ, նկարներ, աֆորիզմներ Ըներությունը կյանք է, իսկ ավելի լավ ըներությունը կյանքից էլ թանկ


Մենք Ընկերներ ենք - ընկերներ, նկարներ, աֆորիզմներ Ինչքան լավա որ կողքիդ ունես ընկերներ ու երբ պետքա իրանք օգնում են ոչ թե մեղադրում ...ինչքան լավա որ ընկերությունը ամութ հիմքերի վարայա ու ինչքան էլ փորեն չի քնադվի ...

Մենք Ընկերներ ենք - ընկերներ, նկարներ, աֆորիզմներ Ոմանց համար ես հաճույքով կգնամ մինչև աշխարհի ծայրը, բայց ոմանց համար էլ նույնիսկ չեմ մոտենա ՀԵՌԱԽՈՍԻՆ:

Մենք Ընկերներ ենք - ընկերներ, նկարներ, աֆորիզմներ Ընկերոջը պետք չէ փնտրել,հարկ եղած դեպքում նա ինքը կհայտնվի...

Մենք Ընկերներ ենք - ընկերներ, նկարներ, աֆորիզմներ

Միշտ հիշեք որ ես ձեր կողքնեմ ...ձեզ շատ եմ սիրում ...ամեն պահի կպգնեմ...ձեր հետ կուրախանամ....ձեր հետ կտխրեմ...ու ոչ մի հեռավորություն մեզ չի բաժանի ԵՐԵՎԻ...չէ որ վերջապես մենք լավագույն ընկերներ ենք ...

Մենք Ընկերներ ենք - ընկերներ, նկարներ, աֆորիզմներ

երեխեք էկեք չմոռանանք որ ընկերներ էնք խնդրում եմ....դուք չգիտեմ բայց ես առանց ձեզ  չեմ կարա Մենք Ընկերներ ենք - ընկերներ, նկարներ, աֆորիզմներ

Arthur Manukyan մեկնաբանություն չգրես պոստիս

15

22

2462

 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-05-26 15:29:32
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Es Qo Nman Ei
   2012-05-26 15:30:39
   մերսսսիիի
   • (ړײ)Mash(ړײ)
    2012-05-26 15:31:29
    խնդրեմ շատ լավնա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-26 15:32:05
    մերսիկ (գինի)
 • Molli
  2012-05-26 15:30:53
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Es Qo Nman Ei
   2012-05-26 15:32:11
   (խոնարհվել) (գինի)
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-05-26 15:33:09
  խնդրեմիկ
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-26 16:06:57
  շատ լավն էր................ (լավ) (լավ) Es Qo Nman Ei.................. (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) միշտ ընկերներ.............. (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-26 16:07:03
  շատ լավն էր................ (լավ) (լավ) Es Qo Nman Ei.................. (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) միշտ ընկերներ.............. (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Es Qo Nman Ei
   2012-05-26 17:03:00
   (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
   • Viki FCB ➷❤➹
    2012-05-26 22:32:33
    (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) ...........
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-26 17:42:48
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խփո) (խփո) (խփո)
 • ღℒIℒITღ
  2012-05-26 17:43:47
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • I LOVE YOU
  2012-05-27 10:56:43
  100% (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)