Copy SMS

Ամառ,ծով

Ովա սիրում ամառը,ծովը;Ինչքան էինք երազում վոր ամառը գա և վերջապես եկավ;Եկեք այս նկարները նայելուց հետո համոզեն հայրիկներին և մայրիկներիվ որ գնանք Սևան

Միշտ երեխեքով լավա

Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ


Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներԱմառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներՄենակել վատ չի

Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներմի բան հարցնեմ ովա տեսել սրանից ծովում

Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ
Ամառ,ծով - ամառ, ծով, աղջիկներ

4

4

4738

 • աաա ծովաստղ... ծովում չէ,,, բայց մեր տանը կա դրանից :)
 • ღℒIℒITღ
  2012-05-28 17:43:52
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-28 17:45:06
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Susanna
  2012-05-28 17:47:10
  Մալադեց Սևան, էս ինչ օրնա ընգե :D :D :D :D