Copy SMS

Գիժ սիրահարս

Գիժ սիրահարս - սեր, զգացմունք, նկար


Գիժ սիրահարս - սեր, զգացմունք, նկարԳիժ սիրահարս՝ խենթ սիրահարիդ
Իմ դեմքին, ահա, նորից մի հիմար,
Բայց սիրահարիս նույն ժպիտն է, տե՛ս,
Որ սիրեցի քեզ ինձնից ակամա
Ու պահեցի քեզ մի բուռ սրտիս մեջ:

Այդ ժպիտը իմ եկավ այն պահին,
Երբ հոգիս տխրեց ու սպասեց հենց քեզ,
Սիրտը իմ ժպտաց սիրահարիս պես,
Եվ ես հասկացա, որ սիրում եմ քեզ:


Ու հիմա նստած լուռ գրում է նա`
Գիժ սիրահարս` սպասելով զանգիդ,
Սպասելով, որ գաս ու հավերժ գրկես,
Ու պահես դու ինձ` քո սիրահարին,
Գիժ սիրահարին՝ խենթ սիրահարդ
Պահես քո կողքին:


13

113

2916

 • GayushOK
  2012-05-28 21:21:38
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) աբրիիիիսսս
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-28 21:22:43
  Գիժ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) սիրահարս (լավ) (լավ) (լավ)
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-28 21:24:12
   (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-28 21:24:58
    (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-28 21:27:35
    ՄԵՐՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ :) :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-28 21:29:19
    ՎԵՌՆԱԳԻրԸ շԱՏ ԼԱՎՆԵր ԲԱՆԱՍՏԵՂծՈՒթՅՈՒՆԵԼՆԵր ԼԱՎԸ
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-28 21:31:26
    ՄԵՐՍԻ ՇԱՏ
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-28 21:34:06
    O:) O:) O:) O:)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-28 21:34:41
    ՊԱՉԻԿՆԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵՐ
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-28 21:39:47
    ԼԻՔԸ ԼԻՔԸ ՊԱչԻԿՆԵր ՔԵԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶ (ծաղիկ)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-28 21:41:24
    ՔԵԶ ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-28 21:43:09
    ՔԵԶ ԱՎԵԼԻ ԱՎԵԼԻ ԱՎԵԼԻ շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-28 21:45:19
    ՔԵԶ ԱՎԵԼԻ ԱՎԵԼԻ ԱՎԵԼԻ ՇԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՏ :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-28 21:48:19
    շԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ ՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ ՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ ՊԱչԻԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿ ԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿ ԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿ
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-28 21:50:04
    :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-28 21:55:20
    (խփո) (խփո)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-28 21:56:10
    :) :) :) :) .................... (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-28 21:57:07
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ;) ;)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-28 21:58:14
    (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-05-29 18:21:06
    (խփո) (խփո) (խփո)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:24:01
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lusine ✿
  2012-05-28 21:23:02
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) լավներ Լիլ ջան ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ապլես
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-28 21:24:32
   ՄԵԼՍԻԻԻԻ
   • Lusine ✿
    2012-05-28 21:25:46
    խնդԼեեեեեեեմ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-28 21:27:27
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :)
 • A.G.
  2012-05-28 21:27:24
  SER@ ZOHERA PAHANJUM
 • I love copy paste
  2012-05-28 21:33:04
  (լավ) (բռավո)
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-28 21:34:25
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • A.G.
  2012-05-28 21:38:58
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ES HATKAPES ESPISI U TXUR NKARNER SHATEM SIRUM
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-28 21:42:55
   ԵՍ ԼԻՔԸ ՈՒՆԵՄ :) :)
   • Lusine ✿
    2012-05-28 21:48:20
    եսել եմ սիրուււււււմ
 • A.G.
  2012-05-28 21:44:51
  ՀԱ ԿԳՑԵՍ՞՞՞՞՞՞՞՞
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-28 21:47:11
   ԱՄԵՆ ՊՈՍՏԻ ՀԵՏ ՔՑՈՒՄ ԵՄ ԴՈՒ ԻՄ ԷՋ ՄՏԻ ՆԱՅԻ ԼԻՔԸ ԿԱ :)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) վայ էլի սիրահար՞ :) :) :) :) :)
 • -E)ℳanukyan (◔̯◔)
  2012-05-29 08:27:14
  (լավ) (բռավո) (ծաղիկ)
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-29 11:19:10
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-05-29 11:18:11
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ)
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-29 11:19:15
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) Շատ լավնա Լիլ ջան :) :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-29 17:26:25
   մերսիիի Հաս ջան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-05-29 17:17:19
  ......................... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-29 17:26:29
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Emma
  2012-05-29 18:08:51
  (լավ) (լավ) (լավ)
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-29 18:09:42
   մերսիիի Էմ ջան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-05-29 18:10:20
    խնդրեմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:11:00
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) .................. (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-05-29 18:12:38
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:13:14
    գիժ կարոտել էի քեզ (ծաղիկ) .......... :D :D :D :D
   • Emma
    2012-05-29 18:17:43
    ^^^^^^^^^^^^^^ANMMMMMMMMO--------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^EMMOMMMMMMMIMMM----------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^OMMMMOIMMMMMMlMMMMNMMMMMMFNr------------------------------------------- ^^^^^^^BMIMMMIEMMMLMMMMMMMMMMMMMMMNMM--------------------------------------- ^^^^^^FMMrMMM^MMBM^MMMMEMNMMMMMBMMMMNMr----------------------------------- ^^^^^rMBMBMMMCMMBM^MMMMlMLMMMMMMMMMMMMM--------------------------------- ^^^^^^^lMMMMMMNMMMrMMM^FM^MMMMrMMCMMMMMM---------------------------------- ^^^^^^^^^^rI[CEMMMM[Mr^NNrMMM^MM^MMCOMMMF----------------------------------------- ^^^MMMMMPNMNc^^^^^^^^^^^^rMI^M[MMCPMMrMCM----------------------------------------- ^rMMMMMAMMMMMMM^^^^^^^^^^^^^lMMMMMMMMMcMMC---------------------------------- ^^MMMMCMBMMcMOMMc^^^^^^^^^^^^^^CFIMMEMMMB--------------------------------------- ^^cMMFMrMMrMMMMMM^^^^^^^^^^^^^^^^^^BMMMCA------------------------------------------- ^^^^^M^MN^MMMMMQMNr^^^^^^^rr^^r^^^^^^^^L-------------------------------------------------- ^^^^^rBM^McMMEMMNMMMN[MMCMMMQMcMMMLMMP------------------------------------- ^^^^^^M[MPMMMMMMMMMNMOMMMMMMMMQMMM^MMMMM------------------------------ ^^^^^^^^M^MM^MMMMMlMMMMMMMMMMMMMMM^NMMPMN------------------------------- ^^^^^^^^^MM^MMMrMNMMNMMMMMOMMEMMMMCMMMcMc-------------------------------- ^^^^^^^^^rlAMMCMM^MMlAMMMMBMMMMMMMCMMlPc--------------------------------------- ^^^^^^^^^^^IMBBMrrMQM^MMMOMMOMMMPMMMM-------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^MBBMM[MMMNMMMNrMMrCl------------------------------------------------------ ^^^^^^^^^^^^^^^^^IlMBMMMMMN----------------------------------------------------------------------
   • Emma
    2012-05-29 18:17:56
    ^^^^^^^^^^^^^^ANMMMMMMMMO--------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^EMMOMMMMMMMIMMM----------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^OMMMMOIMMMMMMlMMMMNMMMMMMFNr------------------------------------------- ^^^^^^^BMIMMMIEMMMLMMMMMMMMMMMMMMMNMM--------------------------------------- ^^^^^^FMMrMMM^MMBM^MMMMEMNMMMMMBMMMMNMr----------------------------------- ^^^^^rMBMBMMMCMMBM^MMMMlMLMMMMMMMMMMMMM--------------------------------- ^^^^^^^lMMMMMMNMMMrMMM^FM^MMMMrMMCMMMMMM---------------------------------- ^^^^^^^^^^rI[CEMMMM[Mr^NNrMMM^MM^MMCOMMMF----------------------------------------- ^^^MMMMMPNMNc^^^^^^^^^^^^rMI^M[MMCPMMrMCM----------------------------------------- ^rMMMMMAMMMMMMM^^^^^^^^^^^^^lMMMMMMMMMcMMC---------------------------------- ^^MMMMCMBMMcMOMMc^^^^^^^^^^^^^^CFIMMEMMMB--------------------------------------- ^^cMMFMrMMrMMMMMM^^^^^^^^^^^^^^^^^^BMMMCA------------------------------------------- ^^^^^M^MN^MMMMMQMNr^^^^^^^rr^^r^^^^^^^^L-------------------------------------------------- ^^^^^rBM^McMMEMMNMMMN[MMCMMMQMcMMMLMMP------------------------------------- ^^^^^^M[MPMMMMMMMMMNMOMMMMMMMMQMMM^MMMMM------------------------------ ^^^^^^^^M^MM^MMMMMlMMMMMMMMMMMMMMM^NMMPMN------------------------------- ^^^^^^^^^MM^MMMrMNMMNMMMMMOMMEMMMMCMMMcMc-------------------------------- ^^^^^^^^^rlAMMCMM^MMlAMMMMBMMMMMMMCMMlPc--------------------------------------- ^^^^^^^^^^^IMBBMrrMQM^MMMOMMOMMMPMMMM-------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^MBBMM[MMMNMMMNrMMrCl------------------------------------------------------ ^^^^^^^^^^^^^^^^^IlMBMMMMMN---------------------------------------------------------------------
   • Emma
    2012-05-29 18:19:14
    (ախ) (ախ)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:19:24
    ես ինչ/՞ (:| (:|
   • Emma
    2012-05-29 18:19:54
    դէ պաչիկ էր չեղավ :(
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:22:48
    լավ վոչինչ (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-05-29 18:23:41
    հա թեչե սաղ պոստդ նկարելու էր մինչև լիներ ;)
   • Emma
    2012-05-29 18:25:46
    http://lenagold.ru/fon/clipart/s/smil/smail70.gif (ժպիտ)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:27:14
    չէ պետք չի :D :D :D :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:31:06
    ՎՈՒՅՅՅՅՅՅ ԻՆՉ ԼԱՎՆԵՐ :) :) :)
   • Emma
    2012-05-29 18:42:12
    :) :) :)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:42:54
    (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
   • Emma
    2012-05-29 18:44:20
    քիչ կեր թե չէ.....
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:46:42
    ԱՐԽԱՅԻՆ (խփո) (խփո) (պաղպաղակ)
   • Emma
    2012-05-29 18:48:16
    http://lenagold.ru/fon/clipart/s/smil/smail74.gif
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:52:05
    ….oooO………….. …..(….)…Oooo… ……)../…..(….)…. …..(_/…….)../….. ……………(_/……. :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:52:32
    ….oooO………….. …..(….)…Oooo… ……)../…..(….)…. …..(_/…….)../….. ……………(_/……. :D
   • Emma
    2012-05-29 18:53:02
    ինչ՞
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:53:43
    ՈՏԻ ՀԵՏՔԵՐ ԷՐ :D :D :D :D :D
   • Emma
    2012-05-29 18:55:31
    :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:56:30
    ԲԱԱԱԱԱԱԱԱ :D :D :D ....ՔՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՎԵԼ ԵՍ ՀԵՉ՞
   • Emma
    2012-05-29 18:57:36
    հա Ֆիզկուլտը :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:58:38
    ԵՎ՞ :) :) :) :)
   • Emma
    2012-05-29 18:59:11
    եսիմմմմ (գինի)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 18:59:56
    ԵՐԲ ԵՍ ՏՎԵԼ (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-05-29 19:00:38
    էսօր ;)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 19:02:24
    ՀԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ :) ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԸ ՇԱԲԱԹ ԷՐ ՏՎՈԼ (ժպիտ)
   • Emma
    2012-05-29 19:03:42
    տվոլ (ուրախ)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 19:07:13
    ՏՎԵԼ :D :D :D
   • Emma
    2012-05-29 19:08:15
    :) :D :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 19:09:15
    ԲԱԱԱ :D :D :D
   • Emma
    2012-05-29 20:51:26
    (խփո) (խփո) (խփո)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 21:43:22
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-05-30 09:04:30
    (ժպիտ) :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Knarik
  2012-05-29 19:09:17
  Սիրահա՞ժրսս որնա՞ (վայքո) Խաայյյյյ :D
  • Emma
   2012-05-29 19:10:13
   սիրված հարս
   • Knarik
    2012-05-29 20:14:20
    Հաաա :D :D :D :D
   • Emma
    2012-05-29 20:39:30
    :D :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 20:50:29
    :D :D :D
   • Emma
    2012-05-29 20:51:33
    :) (լուսնաքայլ)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 20:52:32
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-05-29 20:53:29
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 20:54:50
    ;) ;) ;) ;)
   • Emma
    2012-05-29 20:55:59
    (ուրախ) (ուրախ)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-29 21:43:10
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Emma
    2012-05-30 09:04:38
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Molli
  2012-05-30 14:18:45
  (լավ) (լավ) (լավ)
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-30 14:27:45
   մերսիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ)