Copy SMS

Սա էլ ասֆալտը

Սա էլ ասֆալտը - ռուս, կանայք, ասֆալտ


Պարզվում է` ռուս կանայք կարողանում են հայ տղամարդկանց հանդեպ իրենց անսահման սերն արտահայտել նաեւ "այլընտրանքային” միջոցներով:Էս դեպքում խոպանչիություն անել սեփական երկրում Սա էլ ասֆալտը - ռուս, կանայք, ասֆալտ7

62

1008

 • Sergo
  2012-05-29 12:25:21
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Sergo
  2012-05-29 12:26:12
  դեմք
 • Sergo
  2012-05-29 12:26:52
  դեմք եր բայց դաժը մատս կպավ կեսը ուղարկեցի :D :D :D :D :D
 • Sergo
  2012-05-29 12:28:13
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Magdalena
  2012-05-29 12:30:28
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Lusine ✿
  2012-05-29 12:54:51
  (լավ) ]:) ]:) ]:) (լավ)
 • Aga Real <3
  2012-05-29 12:56:23
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Es Qo Nman Ei
  2012-05-29 13:10:34
  :D :D :D :D :D
 • :O :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Knarik
  2012-05-29 14:25:35
  Վերջն ես աղջիիի :D :D
  • Es Qo Nman Ei
   2012-05-29 16:20:48
   :D էհ դու առաջի մարդը չես որ տենցա ասում :( :D :D :D :D
   • Knarik
    2012-05-29 17:37:15
    Արխային,վերջինն էլ չեմ O:) :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:08:44
    :D :D :D լավա դէ :D (խոնարհվել)
   • Knarik
    2012-05-30 12:22:43
    Ուրախ եմ,որ մի ստից մանրունքով ուրախացրի քեզ :) :D :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:24:47
    ես միշտ էլ ուրախեմ բայց երկուշաբթիից,երեքշաբթիից,չորեքշաբթիից,հինգշաբթիից,ուրբաթից,շաբաթից ու կիրակիից...մնացած օրեօր միիիշտ ուրախ եմ :D :D :D :D
   • Knarik
    2012-05-30 12:31:18
    Իմ մոտ հակառակնա.ես բացի մյուս օրերից,երկուշաբթի,երեքշաբթի,չորեքշաբթի,հինգշաբթի,ուրբաթ,շաբաթ ու կիրակի օրերին միշտ տխուր եմ :D :D :D :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:33:00
    :D :D :D :D մեռա ես ծիծաղից
   • Knarik
    2012-05-30 12:33:49
    Մեռի :D :D :D :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:34:20
    յաաաաաաաա :) :D :D :D :D :D
   • Knarik
    2012-05-30 12:35:12
    :D :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:35:47
    :D :D մեռնելու լինեմ խաբար կանեմ
   • Knarik
    2012-05-30 12:39:40
    Եղավ,բայց մեռնելուց հետո հաա ;) :D :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:40:30
    :D չէէէ տենց ծանր կտանեք.ես առաջ կասեմ որ հոգեբանորեն տրամադրվեք :D
   • Knarik
    2012-05-30 12:42:27
    Այ մարդ ես ամենի ինչին էլ դիմանում եմ,դու մենակ մեռիիի (խոնարհվել) :D :D :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:43:45
    :D :D :D դե տես մեռնելը ինձնից լացելը քոփիից :D
   • Knarik
    2012-05-30 12:44:52
    Հարց չկա :D Դե մեռի O:) :D :D :D :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:45:49
    (:| hիմա??հ
   • N.....
    2012-05-30 12:56:13
    Հա,դու մեռի,ես խոստանում եմ չլացել (խոնարհվել) (խոնարհվել) .............. ]:) :) .............
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:57:42
    :) :) :) :) չեմ մեռնելու սաղիտ ինադու
 • ღℒIℒITღ
  2012-05-30 12:12:06
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Molli
  2012-05-30 12:13:09
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D
 • Es Qo Nman Ei
  2012-05-30 12:13:31
  մերսիիի :D
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-30 12:13:55
   խնդրեմ Լիլսսսսսսսսսսսսսսս :D :D :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:21:40
    մերսի Լիլս...խմդրեմ Լիլս :D :D :D :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:22:59
    Լիլս են օրը հեռախոսիս մեջ համարտ տեսա ուզում էի հիշեի որ Լիլիթն ես :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:25:09
    բայց ես քո համարը չունեմ :D :D :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:25:57
    հա բա :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:26:58
    դէ սմսով ասա որ կարողա զանգես իմանամ որ դու ես վերցնեմ :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:29:06
    որ զանգելու լինեմ կասեմ :D :D :D :D :D :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:30:20
    տենց էլ գիտեյ որ տենց ես ասելու....էն ժամանակ աղջիկները տղաներին համար չէին տալի հիմա աղջիկներին էլ չեն տալի :D :D :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:31:59
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D չէ ուղղակի մոտ ժամանակներս համարս փոխելու եմ ]:) ]:) ]:) ]:)
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:33:25
    մի բան ասեմ չես հավատա էդ էլ էի մտածել :) :D :D :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:34:08
    Լիլ լուրջ եմ ասում :) :)
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:35:02
    հա կյանքս հավատում եմ :D :D :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:35:55
    (ուռա) (ուռա) (ուռա) դե լավա
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:36:24
    հա Լիլս
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:37:27
    դու ես տարի քնություններ ունես՞ :) :) :)
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:37:59
    չէէէէ ես փոխվեցի 11 :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:38:34
    չէ լուրջ :D :D :D :D
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:39:20
    հա լուրջ եմ ասում :)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:40:09
    դե լավա (լուսնաքայլ)
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:41:08
    դու որերորդ ես՞
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:42:35
    9 :)
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:43:25
    վուուուույ պուճուրսսս :)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:44:19
    :) :) :) :) պուճուր եմ քեզնից
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:46:19
    ես 1997 թվին եմ ծնվել :)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:47:00
    ես ել 1998 :)
   • Es Qo Nman Ei
    2012-05-30 12:48:03
    բայց դպրոցով ես 2 տարի եմ մեծ որտև ես շուտ եմ գնացել դպրոց :)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 12:53:24
    հաաաա :) :) :) :)