Copy SMS

Միթե

Միթե - սեր, զգացմունք, նկար


Որքան կարող եմ ես այսպես ապրել,

Ինքս ինձանից վախենալ այսքան,

Ինչպես կարող եմ քեզ այդքան սիրել,

Իսկ հաջորդ պահին ատել քեզ նույնքան:

Ինչպես կարող եմ ես այսպես ապրել,

Ինքս ինձանից խուսափել այսքան,

Հարազատ ամեն-ամեն բան թողնել

Եվ քո աչքերում խճճվել այսքան:

Ինչպես կարող եմ ես այսպես ապրել,

Ինքս ինձանից հեռանալ այսքան,

Եվ քո հետքերով ողջ կյանքում շրջել

ՈՒ քո շուրթերը կարոտել այսքան:Միթե կարող եմ հետքդ կորցնել,

Առանց քեզ գտնել` ինձ մոտ ետ դառնալ,

Միթե կարող եմ դրանից հետո

Քեզ չկարոտել ու քեզ մոռանալ:

Միթե կարող է կյանք այնպես լինել,

Որ քո հետքերով… Բայց քեզ մոտ չգամ:

Միթե կարող եմ հենց այնպես մեռնել

Ու չհամբուրել քեզ ոչ մի անգամ:

ԵՎ հենց այդ “ՄԻԹԵ”-ն իր ճիրաններով,

Ինչու է այսպես ինձ ճնշում այդքան…

Թե ԴՈՒ չլինեիր, ես ում հետքերով

Պիտի թափառեի աշխարհում համայն...


11

51

1357

 • ☆Viki ☆ FCB.........
  2012-05-30 22:28:13
  լավնա Լիլ ջան....................... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-30 22:30:46
   ՄԵՐՍԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ......... (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆Viki ☆ FCB.........
    2012-05-30 22:33:12
    խնդրեմ խփոա.................. (խփո) (խփո)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 22:37:09
    ԳԺՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆Viki ☆ FCB.........
    2012-05-30 22:38:32
    ՎԱՅ ԵՍ ՍՄԱՅԼԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸ........................... :^)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 22:39:35
    ԻՆՉ ]:) ]:) ]:)
   • ☆Viki ☆ FCB.........
    2012-05-30 22:40:23
    ՈՆՑՈր չԳԻՏԵՍ...............
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 22:41:36
    ՀԱ ԳԻՏԵՄ :D :D :D .......... (խփո) (խփո)
   • ☆Viki ☆ FCB.........
    2012-05-30 22:43:15
    ԿծծԻծԱՂԱՍ ԲԱ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-30 22:45:00
    (խփո) (խփո) .....................ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ԳԺՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Emma
  2012-05-31 10:10:55
  (լավ) (լավ) (լավ)
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-31 10:11:30
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-05-31 10:15:02
    :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-31 10:20:23
    :) :) :) ..........ոնց ես՞..... (խփո) (խփո)
   • Emma
    2012-05-31 10:25:00
    (լավ) :^)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-31 10:26:58
    (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :^)
   • Emma
    2012-05-31 10:48:17
    :( :^)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-31 12:03:44
    :^) :(
   • Emma
    2012-05-31 12:32:09
    դու ասեցիր ինչ կա՞ ես էլ ասեցի բան չկա դու ասա ;) :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-31 12:34:13
    :( :D :D :D :D :D
   • Emma
    2012-05-31 12:46:20
    :D :D
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-31 12:47:49
    |( |( |(
   • Emma
    2012-05-31 12:50:01
    :D |(
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-31 12:50:58
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ................. ;) ;);) ;);) ;);) ;);) ;);) ;);) ;);) ;);) ;);) ;);) ;);) ;);) ;);) ;);) ;). ........................................ :) :) :) :) :)
   • Emma
    2012-05-31 12:54:55
    (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-31 12:56:38
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-05-31 12:58:30
    (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-31 13:29:22
    :) :) :) :)
   • Emma
    2012-05-31 13:31:35
    (խփո) (խփո) (գինի) (գինի)
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-31 13:32:53
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Emma
    2012-05-31 13:57:53
    http://lenagold.ru/fon/clipart/s/smil/smail45.gif
   • ღℒIℒITღ
    2012-05-31 13:58:36
    ՎՈՒՅՅՅՅՅՅՅՅՅ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Emma
    2012-05-31 20:08:50
    :D :D
   • Lilit
    2012-08-26 13:49:10
    հն՞ (ծաղիկ)
 • I LOVE YOU
  2012-05-31 12:02:28
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) :( :( :( :( :(
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-31 12:03:32
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Molli
  2012-05-31 12:37:39
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-31 12:41:02
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-05-31 12:44:10
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lusine ✿
  2012-05-31 13:25:51
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) երգնելա լավըըըըըըը սիրում եմ
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-31 13:29:12
   ՀԱ ԵՍԵԼ ԵՄ ՇԱՏ ՍԻՐՈՒՄ :) :) :) :)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ՇԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ ԼԱՎՆԱ<<<<<<ՄԱԼԱԴԵՑ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • ღℒIℒITღ
   2012-05-31 14:17:10
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • NATALYA
  2012-08-26 13:47:34
  bravo L (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) ilit
  • Lilit
   2012-08-26 13:48:37
   մեսրի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Լիլ՛s CopyPage
  2012-08-31 11:47:18
  Միթե կարող եմ հետքդ կորցնել, Առանց քեզ գտնել` ինձ մոտ ետ դառնալ, Միթե կարող եմ դրանից հետո Քեզ չկարոտել ու քեզ մոռանալ: Միթե կարող է կյանք այնպես լինել, Որ քո հետքերով… Բայց քեզ մոտ չգամ: Միթե կարող եմ հենց այնպես մեռնել Ու չհամբուրել քեզ ոչ մի անգամ: ԵՎ հենց այդ “ՄԻԹԵ”-ն իր ճիրաններով, Ինչու է այսպես ինձ ճնշում այդքան… Թե ԴՈՒ չլինեիր, ես ում հետքերով Պիտի թափառեի աշխարհում համայն................................. (լուսնաքայլ)