Copy SMS

-Դու երջանիկ ես՞՞-Քեզ համար հա...

-Դու երջանիկ ես՞՞-Քեզ համար հա... - սեր, խոսքեր


-Ես երջանիկ եմ.
-Ինչ է պատահել՞՞
-Ոչինչ.
-Իսկ ինչի ես դու ուրախ.
-Ուղակի ես ոչ մի պատճառ չունեմ տխրելու..

-Դու երջանիկ ես՞՞-Քեզ համար հա... - սեր, խոսքեր

-Ես չեմ սիրում քո կոշիկները.
-Ինչի՞՞
-Որովհետև դու դրանցով ինձանից հեռանում ես...

-Դու երջանիկ ես՞՞-Քեզ համար հա... - սեր, խոսքեր

-Ես սիրում եմ...
-Ես էլ քեզ...
-Բայց ով ասեց որ ես քեզ եմ սիրում՞՞

-Դու երջանիկ ես՞՞-Քեզ համար հա... - սեր, խոսքեր

-Պատմի ինձ քո երջանիկ լինելու գաղտնիքը...
-Ուղակի ես երբեք չեմ սիրահարվել.

-Դու երջանիկ ես՞՞-Քեզ համար հա... - սեր, խոսքեր

-Ախր ինչով է նա ինձանից առավել.՞՞
-Ուղակի ես նրա հետ չեմ լացում.

-Դու երջանիկ ես՞՞-Քեզ համար հա... - սեր, խոսքեր

-Ես սիրում եմ և սիրված եմ.
-Շնորհավորում եմ.
-Ինչի՞՞ախր դրանք լրիվ տարբեր մարդիկ են...

-Դու երջանիկ ես՞՞-Քեզ համար հա... - սեր, խոսքեր

 • Ավագյան Աննա
  2012-05-31 20:00:13
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ღℒIℒITღ
  2012-05-31 20:01:50
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Milena...♥
  2012-05-31 20:05:03
  ՇԱՏ ԼԱՎՆ ԷՐ (լավ)
 • D.LiLiT
  2012-05-31 20:17:13
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) շատ լավներ ու մի քանիսը շատ տխուր էին :( :(
  • ՄԵրՍԻ ԼԻԼ ջԱՆ (ծաղիկ) ՈրՆ էր ՏխՈՒր՞՞ (:| (գինի)
   • D.LiLiT
    2012-05-31 20:25:10
    օրինակ էս -Ես սիրում եմ և սիրված եմ. -Շնորհավորում եմ. -Ինչի՞՞ախր դրանք լրիվ տարբեր մարդիկ են...
   • D.LiLiT
    2012-05-31 20:25:52
    կամ էս մեկը -Ես չեմ սիրում քո կոշիկները. -Ինչի՞՞ -Որովհետև դու դրանցով ինձանից հեռանում ես... :( :( :( :(
   • D.LiLiT
    2012-05-31 20:25:52
    կամ էս մեկը -Ես չեմ սիրում քո կոշիկները. -Ինչի՞՞ -Որովհետև դու դրանցով ինձանից հեռանում ես... :( :( :( :(
   • D.LiLiT
    2012-05-31 20:28:12
    տխուր չեն՞՞
   • ԴԵ ՀԱ ԲԱՅՑ ԻրԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻՑ ԵՆ էԼԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ (գինի)
 • MASH (Official CopyPage)
  2012-05-31 20:39:27
  Վախխխ Սոֆուկսսս.. ինչ համով երկխոսություններ են սիրավարվածս (խփո)
 • hasmik15
  2012-05-31 20:41:16
  ահաաաաաաաա ۩ատ լավ եր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ապրես (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-31 20:53:00
  ՆԿԱրԻ ՄԵջԻ ՆԱՊՈՆ ԻՆչ ՆՄԱՆԱ ԻՄ ՆԱՊՈՅԻՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Lusine ✿
  2012-05-31 22:13:17
  (լավ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շատ լավներ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Tathev studio
  2012-05-31 22:24:47
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) Շատ լավն էրրրրրրրրրրրրր.......
 • (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
 • I LOVE YOU
  2012-06-01 19:43:19
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)