Copy SMS

 • 2012-06-03 21:56:18
  APRES SIRUNES NAKRUM (բռավո) (բռավո)
 • Gayana
  2012-06-03 21:57:17
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Liushik))
  2012-06-03 21:58:21
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) շաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ սիրուն եեեն,ապրեեեեեես (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ընտիր ես նկարում...մալադեց (խփո) (խփո) ես էլ եմ ուզում սենց նկարել սովորեմ
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-03 22:00:27
  :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շԱՏ ԼԱՎՆԵՅՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո)
  • Fan Of AdAm LaMbErT
   2012-06-03 22:00:58
   :) մսերի
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-03 22:02:18
    (:| (:|
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:02:44
    ինչ եղավ ՞՞՞՞
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-03 22:43:12
    ԵՍ ՎԵրԵՎԸ ՄԵրՍԻՅԻ թՈխԱրԵՆ ԳչԵԼԵՍ ՄՍԵրԻ :D
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:44:21
    (վայքո) վաայյյ չեիի տեսել :D :D :D ]:) ]:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-03 22:44:53
    O:) O:) O:)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:45:39
    (ախ) (ախ) (ախ) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-03 22:46:09
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:46:44
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-03 22:47:41
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:48:24
    ՄԵՐՍԻ ..սենց նայվում ա չէ ՞՞՞՞ (խփո) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-03 22:50:05
    ՀԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:50:42
    (խոնարհվել) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-03 22:51:43
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:53:22
    http://www.copypaste.am/wp-includes/images/smilies/crazy.gif
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:53:32
    էէէ ինչ արեցի (ախ)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:53:55
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-03 22:55:19
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:56:07
    ես էլ եմ էս սմայլը շատ սիրում (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 23:00:10
    :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-03 23:02:59
    O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 23:05:31
    պատասխանելը սխմելու համար թռա լուսին հետ եկա . :D էս ինչքան վերևա գնացել ]:) ]:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-04 14:15:16
    :D :D :D :D :D
 • Լավն էր Լուս ջան,,,, O:) Սիրուն ես նկարում: (լավ) Ես էլ եմ մի անգամ Էմո բոյ նկարել,,, ետ նկարը նվիրել եմ էմոյի :)
 • ℒIℒuShiK
  2012-06-03 22:03:28
  շատ սիրուն ես նկարում ապրես (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Fan Of AdAm LaMbErT
   2012-06-03 22:05:17
   մերսիկ (ծաղիկ) O:) :)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:06:53
    խնդրեմ :) :) :) :)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:07:43
    էս ինչքան ես փոխվել չճանաչեցի (ախ) :) :) :) :)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:08:19
    ես ՞՞՞՞ (վայքո)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:09:21
    հաաաաա անունտ փոխել ես նկարտ փոխել ես անճանաչելի ես դառցել :)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:09:59
    :) ես անունս ու նկարներս րոպեն մեկ փոխում եմ :) (ծաղիկ)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:11:57
    հաաաա բայց ես ճանաչեցի :) :) :)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:12:34
    բայց մենք ծանոթ էինք ՞՞՞՞ (ծաղիկ) :O
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:13:44
    Լուս մոռացար թե դու չես ճանարում ինձ արդեն ]:) ]:) ]:)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:14:32
    լուրջ եմ ասում չգիտեմ քեզ . (ծաղիկ)
   • Լիլ երևի շփոթում ես ուրիշ Լուսիի հետ,,,Ինքը չի
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:16:01
    գիտես ուղղակի չես հիշում :( :( չես հիշում որ պատմել էիր որ պիտի գնայիր ֆլեշ մոբ առնեիր :(
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:16:59
    չեմ հիշումմ ,,իմ պոստի կոմենտներով ենք խոսացել ՞՞՞՞՞
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:17:57
    ներքին սմս-ներով ել են խոսացել (ծաղիկ)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:18:50
    (ախ) սպասի հլը սմս-ներով հետ գնամ տենամ (ծաղիկ)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:19:18
    լավ (ծաղիկ)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:19:42
    օկ,,հեսա նայեմ ասեմ O:)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:25:35
    իմ մոտ մեր զրույցները 197 էջումա :) :) :)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:26:29
    ես հլը չեմ արել բայց հաստատ շաատտ ա գնալու ,, (ախ)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:27:36
    մայիսի 8 :)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:27:54
    ինչ ՞՞՞
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:28:48
    վերջին անգամ մայիսի 8-ին ենք խոսաացել |( կամ ել 10-ին
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:29:42
    հա մայիսի 9-ն flash mob- եմ եղել O:) բայց լուրջ չեմ հիշում , (ախ)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:33:11
    գիտեմ ետ Fan Of AdAm LaMbErT ha bayc hesa gnum em qnem,vax@ shut piti helnem ,flashmobi hamar,,u hastat khognem el ,,dra hamar indz hima energiaya petq ))
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:34:49
    :D :D հաաա հիշեցիիիի ...որ պիժանյայով նստած էիիի :D ]:) ]:) ]:)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:35:48
    չէ Մաշ ինքն :D
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:36:09
    վերջապես :D :D :D :D (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:36:51
    :) :) :) :)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:37:26
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:38:05
    :D բայց լրջով չեի հիշում O:)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:39:14
    հաաաաաաաա :D :D :D
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:39:30
    բաաաաա O:) O:)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:40:56
    :) :) :) :)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:41:51
    տենց բաներ :)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:44:42
    փաստորեն ճիշտ էիր ասում :) :) :)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:45:21
    ինչն էի ճիշտ ասում ՞՞՞
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:50:03
    որ նկարտ րոպեն մեկ փոխում ես :) :)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:51:34
    հաաա ,,արդեն փոխելու ժամանակն ա , :)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:54:37
    (լավ) (լավ) (լավ)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:55:04
    :D նկարս լավն ա ]:)
   • ℒIℒuShiK
    2012-06-03 22:55:47
    շաատ ]:) ]:) ]:)
   • Fan Of AdAm LaMbErT
    2012-06-03 22:56:25
    :D :D
 • շատ սիրուն էս նկարում բայց, կներես, ես զզվում եմ էմոներից (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) O:) O:)
 • Sonkul-00
  2012-06-03 22:47:57
  ՏԱՂԱՆԴ ԵՍ ԴՈՒՈՒՈՒ :O (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • m .NARA
  2012-06-03 23:11:53
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) Շատ լավնա ես կասեյ վերջնաաաաաաաաաաաաաաաաաաա, ապրես դու թաքնված տաղանդ ես
  • -For ME- ???
   2012-06-03 23:12:27
   մերսի (ծաղիկ) O:)
 • M.A.(R).Y
  2012-06-03 23:15:57
  վաաաաաաաաաաաաաախ ինչ լավն են շաաատ սիրուն են ես էլ եմ շաատ սիրում նկարել
  • -For ME- ???
   2012-06-03 23:16:41
   մերսի, O:) էլի էս ոճի նկարներ՞՞ (ծաղիկ)
   • M.A.(R).Y
    2012-06-04 00:09:51
    ոչ միայն ;) ;) ;)
 • Nora Arakelyan
  2012-06-04 07:39:01
  Լուս շատ սիրունա (լավ) (լավ) վերջապես սարքեցիր եսքան սպասված պոստը :) :)
 • -E)ℳanukyan (◔̯◔)
  2012-06-04 08:58:02
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Molli
  2012-06-04 09:23:55
  դու տաաաաղղղաանննդդդ եեսսս ապրեեեսսսս շաաատտտ լավնննեեերրրրրրր (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) :O :O :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • L
   2012-06-04 10:41:04
   մելսի (ծաղիկ) O:)
 • (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) շատ լավներ,ապրես (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • (լավ) (լավ) լավնեիին շաատ ապրեսսսսսս (լավ) (խոնարհվել) :)
 • հեղափոխական...
  2012-06-04 18:23:00
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ)
 • հեղափոխական...
  2012-06-04 18:23:09
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Lիլուշիկ
  2012-06-04 18:28:16
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) հավեսաաաաաաաաաաաաաաաաա
 • 8, 18 ու վեռջինըը (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :) :) :) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:)
 • Knarik
  2012-06-04 18:41:27
  Վայ շատ սիրուն էին Լուսսս,մանավանդ էն քառակուսի գլխովը սպանեեց :D :D :D :D (լավ)
  • Never Close Our Eyes
   2012-06-04 18:42:15
   ]:) քառակուսի գլուուոխ ՞՞՞՞ :D
   • Knarik
    2012-06-04 18:43:57
    Հաաա վատացաաա,որ տեսաաա (ուրախ) :D Վերևից 5-րդը ;) ]:)
   • Never Close Our Eyes
    2012-06-04 18:44:45
    հաաա :) :) քառակուսի գլխովվ,,, սպանեց էտի ]:)
   • Knarik
    2012-06-04 18:45:36
    Ինձ էլլլլլլլ :D ............
   • Never Close Our Eyes
    2012-06-04 18:45:56
    :) :) :)
   • mariam95
    2012-06-04 18:48:40
    երևի ուզում էիր ասել ուղղանկյուն :D :D :D
   • :D :D :D :D :D :D :D
   • Never Close Our Eyes
    2012-06-04 18:51:59
    (ժպիտ)
   • Knarik
    2012-06-04 18:53:21
    Դե մտածեցի,որ ինքը նկարները կյանքիցա վերցրել,դրա համար տենց ասի,որդև քառակուսի գլխովներ շշատ են ռաստ գալիս,բայց այ ուղղանկյուն հլը չեմ տեսել :D :D :D :D :D
   • mariam95
    2012-06-04 18:55:55
    բա էտ մարդն էլ նկարել էր որ տենաիր :D :D
   • Knarik
    2012-06-04 18:58:43
    Չեմ հավատում,թող ինքը ասի :DԿարողա ստեղ ուրիշ պալիտիկա կա ;) :D
   • Never Close Our Eyes
    2012-06-04 18:59:56
    ինչ ասեմ ,,ետ ախջկա դեմքին թուղթ ա կպցրած ,բայց նկարած ելի ,, էտ ա էլ բան չկա (ծաղիկ) :)
   • Emi Li
    2012-06-04 19:00:32
    :O :O :O :O :O ուաաաաաու շատ սիրուն են, ապրես (լավ)
   • Never Close Our Eyes
    2012-06-04 19:01:03
    մերսի O:) (ծաղիկ)
   • mariam95
    2012-06-04 19:01:49
    ասեց :D
   • Knarik
    2012-06-05 13:26:35
    :) ...Չասեց :P :D
 • Lusi:)
  2012-06-04 20:15:40
  ուխխխխխխխխխ Լուսսս լավնա շաաաատ ապեեեես (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ)
  • Never Close Our Eyes
   2012-06-04 20:21:02
   մերսի Լուս ՋԱՆ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lusi:)
  2012-06-04 20:40:38
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Aga Real <3
  2012-06-05 13:28:52
  ինչ սիրուն ե նկարումմմմ ..նկարչության գնում ես :)
  • Never Close Our Eyes
   2012-06-05 18:22:50
   չէ նկարչության չեմ գնում ,ոչ էլ գնացել եմ :))))))))
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-06-05 18:26:58
  եսել եմ ուզում նկարել իմանամ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շատ սիրուն են (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Never Close Our Eyes
   2012-06-05 18:27:34
   մերսի,,, սովորացնեմ նկարել ՞՞՞՞ O:)
   • (ړײ)Mash(ړײ)
    2012-06-05 18:34:26
    հաաաաաաաաաաա բայց ոնց՞
   • Never Close Our Eyes
    2012-06-05 18:35:55
    դե եսիմ ,,կարանք հանդիպենք ել ,դժվար չի . :)))))
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-06-05 18:38:05
  ըըըըըըը հո դու տղա չես
  • Never Close Our Eyes
   2012-06-05 18:38:50
   :D չեե ,, ]:) անունս էլ Լուսինեյա , :)
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-06-05 18:39:54
  հաաաաաաաաաաա դե լավ
 • ANNA DAVTYAN
  2012-06-07 01:50:44
  շաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ սիրունաաաաա (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Լուսս շաաաաատ սիրուն են,,,ապրես (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • SaTeNik
  2012-06-09 19:16:50
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • շաաաաաաաատ գեղեցիկ են նկարացտ նկարները Լուսի ջաաաաան !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :) :) :) :) :) :) :) (բռավո) (բռավո) (բռավո) :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • LuSy
   2012-06-13 22:47:26
   մերսիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:)
 • QeZ El CheM SiRuM ©™
  2012-06-14 14:54:51
  Շատտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ լավնաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ախ) (օգո) (օգո) (օգո) :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • մի բան էլի հարցնեմ,,,,էս ոճը անիմէ ա կոչվում՞՞՞
 • ★ Lusine ★
  2012-06-16 17:23:37
  սիրուն են (լավ) (լավ)
 • Goga (SoAd!K)
  2012-06-18 19:24:36
  (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) ջանա լավներրրրրրրրրրրրրր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • An....
  2012-06-21 14:33:43
  :) :) wow es dues nkarelll LUS?
  • AttAck !!!
   2012-06-21 14:34:22
   հա բա էլ ով ՞՞՞՞՞՞ :)
 • An....
  2012-06-21 14:38:00
  շԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՏՏ ՍԻրՈՒՆԱ (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • AttAck !!!
   2012-06-21 14:38:25
   մերսիի )))))))
 • An....
  2012-06-21 14:40:40
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Էլեն
  2012-07-10 21:09:35
  ինչ լավնեին,իրոք դու ես նկարել՞ (լավ) (լավ) (լավ)
 • ℳaDℛiDiStKa ツ
  2012-07-22 12:52:26
  (բռավո) (բռավո) լավնա
 • •★TiTiZnAaAa★•
  2012-07-22 12:58:07
  vvuuuuxxx inch lyawnennn (լավ) (լավ) (լավ)
 • •★TiTiZnAaAa★•
  2012-07-22 12:58:11
  vvuuuuxxx inch lyawnennn (լավ) (լավ) (լավ)
 • JAPPY
  2012-07-26 16:23:54
  ես էլ եմ շաաաաաաաաաաատ սիրում միստր ԷԼ ին (պաղպաղակ) (բռավո)
 • 2012-07-26 16:25:36
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • LIKA ♥♥♥
  2012-07-26 16:26:38
  շատ լավ ես նկարում (լավ) :) :)
 • MaR
  2012-07-28 16:13:15
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Rock music is my drug
  2012-07-28 16:20:16
  http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2012/06/IMG_3269-749x400.jpgապրես մանավանդ ես նկարը շաաաաաաաաաաատ դուրս եկավ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • kristine97
  2012-07-28 16:23:50
  Շաաաաատ լավնեն, բռավոոոո (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ես ել եմ սենց բաներ նկարում, ու մի բանել էլ ես էլ եմ են angel-boy-ից նկարել... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (ړײ)Sh M(ړײ)
  2012-07-31 11:14:56
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☆★❤LIAN❤☆★
  2012-08-07 10:43:41
  շատ լավնեինննննննննննն (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lilushik
  2012-08-07 10:50:28
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O :O :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) շատ-շատ-շատ-շատ-շատ-շատ-շատ-շատ-շատ-շատ-շատ-շատ-շատ-շատ-շատ-շատ լավն ես նկարում
  • Melodious Noise
   2012-08-07 10:52:37
   մերսի շատ-շատ-շատ-շատ-շատ-շատ :) (լավ) :)
 • -N.(ShAhVeRdYaN
  2012-08-20 09:32:47
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Անիմեներ ես նկարում՞
 • ապրես լավնեն........... (բռավո)
 • 2012-08-21 12:10:29
  ուխխխխխխխխ ելը լավնաաաաաաաաա :) :) :) :) :) :)
 • -Diana
  2012-08-21 12:19:37
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) ես ել եմ նկարում
 • -Diana
  2012-08-21 12:21:02
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • buntarka
  2012-08-21 12:23:25
  shat lavnen (լավ)
 • մի խոսքով երեխեք ջան,ով ուզում ա ֆրանսերեն սովորի,թող դիմի ինձ,,,մեկ մեկնաբանությունը 1000 դրամ :D :D :D :D :D
 • NATALYA
  2012-08-21 12:36:40
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ๏❤๏ Meline๏❤๏
  2012-09-27 19:56:13
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • -----------------
  2012-09-27 20:02:56
  ԻՆՉ ԼԱՎԵՍ ՆԿԱՐՈՒՄ ԵՐԱՆԻ ՔԵԶ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) http://www.copypaste.am/wp-includes/images/smilies/applause.gif
 • ◕‿◕ ℒARKA ◕‿◕
  2012-10-01 19:13:03
  shaaaaaaaaaaaaaaaaat lav eq nkarum (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Опасная Зона...
  2012-11-23 20:46:57
  լավերը կային :)
 • ՎԱԱԱխ ԵՍ ԻՆչ ՊՈՒՊՈՒշ ԵՆՆ ՆԱՄԱՆԱՎԱՆԴ ԱՌԱջԻՆԸ ՎԵրջՆԵրրր :)
 • շատ ապրես ,շատ սիրուն ես նկարում: ՈՒղղակի ,որ էդ սիրուն նկարներդ չկորչի մի փոքր տեքստ գրի լավ??????
 • ♥˙•·.✌ ♥˙•·.
  2013-06-02 20:24:31
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Kima♥-veteranchik ♥
  2013-09-13 06:11:01
  (լավ)
 • ապրես լավ ես նկարում :D :) :) :) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • anchapahasik
  2013-10-27 02:29:37
  շատ լավես նկարում ապրես (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ✪devil but cute▼
  2014-03-29 17:19:59
  սիրուն ու ճաշակով էր ապրեսսսսսսսսսսս (խփո) (խփո) (խփո) (բռավո) (բռավո)