Copy SMS

Անվերնագիր

Անվերնագիր - պատմություն, վարդ


-Տեսնու ՞մ ես այնտեղ` մի քիչ հեռու, մի վարդ է ծաղկել.

-Հա տեսնում եմ.

-Տեսնու ՞մ ես նա կարմիր է.

-Հա տեսնում եմ.

-Դա խոսում է նրա մասին որ այն պիտի նվիրես այն մարդուն ով ամենաթանկն է քո համար.

-Ե ՞վ

-Ես սպսում էի մինչև կգտնեի իմ համար ամենաթանկ մարդուն և նվիրեի նրան.

- Ե ՞վ գտար.

-Այո գտել եմ.

-Արդեն նվիրել ե՞ս

-Ոչ.

-Իսկ ինչո՞ւ.

-Չեմ նվիրել, բայց կուղղեմ իմ սխալը.

Նա քնքուշ պոկեց ծաղիկը և մոտենալով աղջկան նվիրեց նրան ասելով հետևյալ խոսքերը.

-Իմ կյանքում ամենաթանկ մարդը դու ես…

Անվերնագիր - պատմություն, վարդ