Copy SMS

Քո համար ես արդեն ԱՆՑԱԾ ԷՏԱՊ եմ ♥♥

Քո համար ես արդեն ԱՆՑԱԾ ԷՏԱՊ եմ ♥♥ - սեր, խասքեր


Վերջ ,,,,ավարտվեց մեր սերը ,,,ավարտվեց,,,ես ասեցի վերջին ասելիքս , ու խոստացա որ  քեզ էլ  չեմ սիրի, խոստացա մորանալ քեզ , խոստացա սրտումս բուն դրած սերը հանգցնել , անցավ մի քանի ժամ ու ես փոշմանեցի ասածիս համար ,,,,իսկ դու արդեն իսկ այրեցիր բոլոր այն կամուրջները որ գուցե և մի օր կհանդիպեին այդ կամուրջներում ,,,,երևի ժամնակնա որ մոռանամ քեզ , քեզ սիրելը ինձ պատճառել ցավ ու վիշտ դու կոտրեցիր իմ սիրտը  եդ ճիշտ չեր ու վերջում հեռացար ասելով ,,մնաս բարով իմ նախքին սեր ,, ու ես հիմա չգիտեմ դու տխուր էս թե ուրախությունից կորցրել ես քեզ,,,քեզ դժվար կլինի մորանլը ինձ,հիմա դարնա դարձել իմ սիրո քո համաը , ջնջել եմ քո համարը հեռախոսից , դեն եմ նետել այն բոլոր թղթերը որտեղ կար քո համարը , բայց ում էր պետք իմ այդ անիմաստ քայլը եթե ես քո համարը  հիշում եմ անգիր,,,ես լսել եմ բազմիցս որ չի կարելի մարդու հոգին տակն ու վրա անել և թողնել այդպես,,,լսել եմ որ ասում են չի կարել խաղալ մարդու զգացմոնքների հետ , Դու Չխաղացիր ասեցիր այն ինչ պետք է ասեիր , բայց ես կնախընտրեի  տակնուվրա անեիր իմ հոգին քան կտրուկ ասեի ,,Ես քեզ էլ չեմ սիրում,,երև տենց ավելի լավ կլիներ ճիշտա խաբված կլինեի  փոխարենը երջանիկ ,,,և ես ինքս կհասկանաի որ քեզ համար ես արդեն ԱՆՑԱԾ ԷՏԱՊ եմ ՛Քո համար ես արդեն ԱՆՑԱԾ ԷՏԱՊ եմ ♥♥ - սեր, խասքերՔո համար ես արդեն ԱՆՑԱԾ ԷՏԱՊ եմ ♥♥ - սեր, խասքեր


Կուզենաի տալ ժամանակը հետ ,,,,

4

10

1192