Copy SMS

 • շատ լավնա Մոլ ջան, բայց էս ավելացրու, էս ամենալավնա http://www.youtube.com/watch?v=tLZNpNAxJPQ
  • Molli
   2012-06-06 19:49:39
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) օկ
  • Molli
   2012-06-06 19:50:50
   bajc dra karch dzev@ ka karcem arajin videoyuma
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շատ լավնաաաաաա :) :) :)
  • Molli
   2012-06-06 19:49:47
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսիիի
 • ElEn (official page)
  2012-06-06 19:50:30
  (լավ) (լավ) (լավ)
  • Molli
   2012-06-07 13:06:20
   ;) ;) ;)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-06 19:50:44
  ՎԱՅ ԻՆչ ԼԱՎՆԵՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
 • 2012-06-07 13:10:08
  iranq puchur chen iranq hutyunennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  • Molli
   2012-06-08 17:27:04
   :D :D :D :D ;) ;) ;)
 • Anul Fenty
  2012-06-07 13:13:19
  վաաաաայ ինչ լավն եեեեեեեեն (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Molli
   2012-06-08 17:27:15
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Emi Li
  2012-06-07 13:14:23
  վուս մելա առաջին վդեոն :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ)
  • Molli
   2012-06-08 17:27:56
   :D :D :D :D հաաա վեեերրջջննաաա
 • (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) O:) O:)
  • Molli
   2012-06-08 17:28:05
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Natasha
  2012-06-18 20:35:24
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • Molli
   2012-06-19 17:16:29
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :) :) :) :) :) :)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-06-19 17:10:50
  :D :D :D :D :D
  • Molli
   2012-06-19 17:16:34
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ]:) ]:) ]:) ]:)