Copy SMS

 • (Gretulna..ღ )
  2012-06-06 23:09:30
  :) :) :) :) :D :D :D :D :D
 • ℒIℒuShiK
  2012-06-06 23:10:30
  :D :D :D :D :D :D լավներ կյանքսսս :)
 • Lիլուշիկ
  2012-06-06 23:11:48
  3-րդ քյառթու մեռնումա :D
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-06 23:12:43
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • JULI
  2012-06-06 23:14:46
  :D :D :D :D :D
 • Lիլուշիկ
  2012-06-06 23:20:44
  1-հիվանդների հարսանիքա, 2-վախեցածների,3-քյառթու, 4-..., 5-կեղծավոր, 6-անկեղծ, 7-գողական, 8-կապիկների,9-գովազդ
 • Lիլուշիկ
  2012-06-06 23:22:34
  10-գեղեցկուհու, 11-ճոխ, 12-արյունոտների, 13-սատանաների
 • JULI
  2012-06-06 23:24:46
  լավ բութագրեցիր մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♥→Monika←♥
  2012-06-07 08:46:22
  շատ լավնա նամանավանդ ամենավերջինը :D :D :D :D :) :) :) :) :) :D :D :D :D :D :) :) :) :) :) :) :D
 • հեղափոխական...
  2012-06-07 09:46:48
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Ավագյան Աննա
  2012-06-07 10:32:25
  :D :D :D :D (լավ)
 • -E)ℳanukyan (◔̯◔)
  2012-06-07 11:25:34
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Lusine ✿
  2012-06-07 12:59:59
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • 2012-06-07 13:05:16
  :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • (ړײ)Mash Barca(ړײ)
  2012-06-07 20:54:50
  :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • NELLI
  2012-12-20 14:51:35
  ]:) :D :D :D :D