Copy SMS

 • M.MARIAM
  2012-06-07 21:47:08
  էս դարի կռիվներից էր :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Emma
  2012-06-07 21:47:42
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • MASH (Official CopyPage)
  2012-06-07 21:47:42
  :D :D :D հեշտ ու հանգիստ թըրխկ ]:) ]:) ]:)
 • ձախ կոմինը հարուստի տղա էր
  • M.MARIAM
   2012-06-07 21:53:40
   դրա համար եմ ասում էս դարի կռիվներիցա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • Ռուբեն Եսայան
   2012-06-07 21:53:42
   :D :D :D
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-07 21:57:28
  շԱՏ ԼԱՎՆԵր.....................ջՈԳՈՂ ՏՂԱՅԵր թԵ չԵ ԵՆ ԱջԻՆԸ ՊԵՏՈՎԵր ծԵծՈՒՄ ՀԵշՏ ՀԱՆԳԻՍՏ ՀրԱՑԱՆՈՎ թԼխԿ ՈՒ ՎԵրջ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • SaTeNik
  2012-06-07 22:02:12
  ապրեսսսսսսսս, շատ լավն էր (լավ) Մեկը Լևոնն էր, են մեկն էլ կյաժը՞ ]:) ]:) ]:) :D
 • ՀԱՅԿՈՒՀԻ =)
  2012-06-07 22:12:39
  յա յա յա....մեխկ ա էդ հարիֆը.....քննություններդ ոնց հանձնեցիր, լավ ա որ հետ ես էկե
 • Es Qo Nman Ei
  2012-06-08 09:40:37
  Այցելեք srory1.do.am կայք , գրանցվեք և կատարեք գրառումներ
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-06-08 10:09:26
  ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • հեղափոխական...
  2012-06-11 16:01:41
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • վայ ծիծաղելուց մահացա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Վահագ
  2012-07-27 20:21:10
  հետաքրքիր էր (լավ)
 • ♔ՆԱՐ♔
  2012-08-06 14:13:53
  :D :D :D :D :D :D լավն եր :D :D :D (լավ) (լավ)