Copy SMS

 • Lollipop
  2012-06-09 16:20:51
  լավն են (լավ)
  • Sოﺁℓε ...♡
   2012-06-09 16:22:10
   մեսրիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • -E)ℳanukyan (◔̯◔)
  2012-06-09 16:21:57
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • Sოﺁℓε ...♡
   2012-06-09 16:22:45
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Ավագյան Աննա
  2012-06-09 16:23:51
  վերջից 2 -ի մազերը ինչ սիրուն ա ես էլ եմ ըտենց սարքելու :P :P :P :P :P :P :P ................. (լավ) (լավ)
  • Sოﺁℓε ...♡
   2012-06-09 16:25:04
   սարգի քեզ ով բան ասեց :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P մի անագմ իմը սարգել էին (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 16:27:21
    ուււււււււ սարքելու եմ ..ես քեզ բան ասեցի ես ետ աղջկան եմ ես սմյալը ուղարկել :P :P :P :P ......................սիրուն էր եղել՞՞՞ (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ)
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:28:35
    հա հարսիկս էր արել (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 16:29:50
    մալադեց հարսիկ (ծաղիկ) ...մի օր գալու եմ ձեր տուն իմն էլ սարքի (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ..կարելի ա՞՞՞ :D :D :D :D :D :D
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:32:37
    (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| հարցնում ես՞ (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) ոնց չի կաչրելի (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| ուղղակի հարցը ենա որ հարսիկս մեր տանը չի ապրում :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 16:33:32
    բա որտեղ ա ապրում ՞՞՞՞՞ (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) :^) (:|
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:35:18
    իրանց տանը :D :D :D :D :D
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 16:38:44
    բան չկա դու իրան կկնաչես ձեր տուն....... O:) O:)
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:40:14
    հաաա դժվար չի մազեր շատ երկար չի չէ՞ ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 16:41:33
    :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P տոոոոոոոոոոոոոոո ենա կգնամ վարսավիրանոց (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) ................. ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:42:22
    գիտես խի հարցրի :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 16:43:19
    հո եսօր չափեեեեեեեեել եմ :P :P :P :P ..խի՞ :^)
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:48:18
    կյանքս շատա սիրում երկար մազերից քաշել :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D դու են ասա ինչքանա :^)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 16:50:07
    շատ շնորհակալ եմ ախպերս ամեն օր քաշում ա տեղն էլ հանում ա :D :D :D :D :D :D .................................................................................66սմ O:) O:) O:) O:) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) ...քոնն ինչքան էր՞՞՞ :^)
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:51:11
    սպասի հիմա չափեմ գումարեմ 15 :) :) :) :)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 16:52:04
    դու սուտ կասեեեեեեեեեեեեեես :P :P :P ....... O:) O:) O:) O:) O:) O:)
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:53:54
    չէ ճիշտը ասում եմ հիմա 58 ա :) :) :) եթե գումարենք 15 կստացվի 73 ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 16:57:23
    ներկայում 58 ա իմը քոնից երկար ա (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:58:51
    հա բա դրա համար եմ կտրել որ հիմա չնեղվես :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 17:22:07
    :O :O :O :O :O իմ խաթեր՞՞՞՞
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 17:22:59
    հաա (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 17:25:31
    վաաաաաաաաաաաայ մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 17:27:12
    խնդրեմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) բայց ելի երկարացնելու եմ O:)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 17:30:21
    հա երկարացրա ես էլ կառա եմ կտրելու...սուր կառա :) :) :) ;)
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 17:32:14
    (:| (:| (:|
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 17:41:26
    խաբեցիիիիիիիիիիիիիիիի (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 17:42:59
    տրամս մի փչացրա (դեմք) (դեմք) (դեմք)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 17:43:42
    կատակ եմ անում (:| (:| (:|
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 17:45:50
    ես լե քո կատակից նեղացա :'( :'( :'( :'(
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 18:33:31
    վաաաաաաաաաաաաայ կներես :'( :'( :'( կներես չէ՞՞ (:| (:| (:| (:| ես չգիտեի որ եսքան նեղացկոտ ընկերուհի ունեմ
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 18:36:21
    հավատացիր՞ (:| :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-09 18:37:41
    :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 18:41:31
    (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-09 16:26:58
  ԵՍԻՆչ ԼԱՎՆԵՅՆ ԻՆչ թԻթԻԶ ԵՅՆՆՆՆՆՆՆՆ (խփո) (խփո)
 • N.....
  2012-06-09 16:27:48
  Բանտիկասեր հասարակության ներկայացուցիչները շատանում են Քոփիում (վայքո) (:| ......... (ուրախ) :) ...............
  • Sოﺁℓε ...♡
   2012-06-09 16:28:52
   ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
   • N.....
    2012-06-09 16:30:16
    Ես հեչ չեմ սիրում :) ...............
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:31:39
    ես ել ետքան չեմ սիրում ]:) ]:)
   • N.....
    2012-06-09 16:33:09
    Ես առհասարակ չեմ սիրում :) :D .................
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:35:27
    ;) ;) ;) :) :) :)
   • N.....
    2012-06-09 16:36:48
    Բա ես կարամ մի հատ մեկ դնեմ գրառմանդ,ընդամենը մի հատ O:) :D :D ....... :) ..............
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:37:30
    լավ ելի (:| (:| (:| (:|
   • N.....
    2012-06-09 16:43:50
    Հիմա դնեմ,թե չէ (:| :D (ժպիտ) ..............
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:44:50
    ոնց ուզում ես O:)
   • N.....
    2012-06-09 16:48:06
    Լավ,էս անգամ զսպեմ ինձ :) ...............
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:48:59
    մերսիիիիիիիիի (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • N.....
    2012-06-09 16:50:44
    Թող մնա հետո,հիմա պարապմունքի եմ :) :D ................
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 16:54:28
    հա լավ թռիիիիիիիիի :D :D :D
 • MELINE♥FCBARCA♥
  2012-06-09 17:01:09
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Sოﺁℓε ...♡
   2012-06-09 17:04:06
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :) :)
 • Molli
  2012-06-09 17:11:17
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Sოﺁℓε ...♡
   2012-06-09 17:11:51
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :) :)
 • JULI
  2012-06-09 17:15:12
  չգիտես խի սաղ աղջիկները բանտիկով են դառել
  • Sოﺁℓε ...♡
   2012-06-09 17:15:54
   ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) իմ կոշոներնելա բանտիկ ]:) ]:)
   • Ꭿstx(K)
    2012-06-09 17:24:08
    ԻՄՆԵԼ (ուռա) (ուռա)
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 17:25:24
    սևա՞ :) :) :) :)
   • Ꭿstx(K)
    2012-06-09 17:26:54
    ՍևԱ .ԲԱՆՏԻԿԸ ՄՈխրԱԳՈՒՅՆ (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
   • Sოﺁℓε ...♡
    2012-06-09 17:27:59
    չէ իմը լռիվ սևա (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Ꭿstx(K)
  2012-06-09 17:19:26
  շաաաաատ եմ սիրում (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ)
 • ★ Lusine ★
  2012-06-10 13:11:10
  շաաաաաաաաաաաատ եմ սիրում (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) լավն էին (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☆Viki ☆ FCB.........
  2012-06-10 18:46:32
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • Լավն են (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) սիրում եմ բանտիկ (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
 • hasmik15
  2012-06-14 14:24:12
  ուզում եմ
 • hasmik15
  2012-06-14 14:24:22
  սիրում եմ
 • Նաիրյան աղջիկ
  2012-06-14 14:25:30
  վերջերս մազերս առանց բանցիկով բռոշկայի չեմ պատկերացնում O:) O:) O:)
  • Lilit Sargsyan
   2012-06-15 19:59:58
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ℬaℛℂℯℒℴℕ❣Ŝta
  2012-06-15 19:53:50
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Մարիամ Մեսսի
  2012-06-15 19:55:59
  տենցել չսիրեցի բանտիկներ (դեմք)
 • ......
  2012-07-13 12:15:31
  Լիլ,հիմա ստեղ փիլիսոփայե՞մ,գրառումդ փակեն (լուսնաքայլ) :D :D :D :D :D :D .......................
  • ℒIℒuShiK
   2012-07-13 12:17:33
   չեն փակի (դեմք)
   • ......
    2012-07-13 12:18:17
    Վայյյյյյյյյ,ոնց չեմ սիրում,որ սկսում ես ծխելլլլլ (վատ) (ախ) :D :D :D :D .......................
   • ℒIℒuShiK
    2012-07-13 12:19:33
    գիտեմ որ չես սիրում դրա համար ել ծխում եմ ;) ;)
   • ......
    2012-07-13 12:20:08
    Օհ,ինչպիսի նրբանկատ քայլ (ծաղիկ) :D :D ....................
   • Meliko (Veteran :D )
    2012-07-13 12:21:15
    հըլը փիլիսոփայի :D :D
   • ......
    2012-07-13 12:26:38
    ՀԵսա,հլը նորա սկսում ;) :D :D .........ԼՍի դու խի չես պատասխանում քո գրառման մեկնաբանություններին աղչա (դեմք) :D :D .........................
   • ℒIℒuShiK
    2012-07-13 12:27:34
    ես չեմ սիրում ուրիշի զրույցներին խառնվել ;)
   • Meliko (Veteran :D )
    2012-07-13 12:27:43
    աաա մեիլիս սմս չի գալի տենց չեմ իմանում,,,որ մեկին ասա պատասխանեմ :D :D :D
   • ......
    2012-07-13 12:28:41
    ԼԱվ Լիլ (ախ) (ախ) ............................Չեմ ասի,մտի,նայի,գԹի ;) :D :D :D ......................
   • Meliko (Veteran :D )
    2012-07-13 12:29:28
    գտել եմ ջհանդմիս ասես :D :P
   • ......
    2012-07-13 12:30:35
    ԴԵ որ ջհանդմիդ,ուրեմն էլ չեմ ասի :P :P :P :P ............................
 • m .NARA
  2012-07-13 12:24:15
  (բռավո) (բռավո)