Copy SMS

 • ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) (ժպիտ)
 • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
  2012-06-10 10:32:48
  (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
  • Anna Saade
   2012-06-10 10:33:17
   մերսի :)
   • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
    2012-06-10 10:35:20
    խնդրեմ Անսսսսս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :) :)
   • Anna Saade
    2012-06-10 10:36:33
    :) :) :) :) :) :) ,,,,,բարև :)
   • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
    2012-06-10 10:38:15
    բարև ոնց ես՞ Սաադեի գիժ ֆան :) :) :) :) :)
   • Anna Saade
    2012-06-10 10:40:42
    լավ եմ մերսի, :) դու ոնց ես>՞՞՞՞՞՞՞ :) :) ,,,,,,, <<Սաադեի գիժ ֆան>> :D :D :D
   • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
    2012-06-10 10:41:56
    լավ եմ :) :) ............. :D :D :D
   • Anna Saade
    2012-06-10 10:42:48
    բա ուրիշ՞՞՞՞՞՞ :D :D
   • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
    2012-06-10 10:44:19
    անկապություն դու ասա ]:) ]:) ]:) ]:)
   • Anna Saade
    2012-06-10 10:45:49
    նույնը քախցրսսսսսսսս :) :) :) ,,,,երգ եմ լսում :) :)
   • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
    2012-06-10 10:47:42
    ես ել ]:) ]:) ]:)
   • Anna Saade
    2012-06-10 10:48:53
    դե թխի թող գա :D :D :D ,,,,,,,,,,,,,ինչ երգ ես լսում՞՞՞՞՞՞՞՞ :) :)
   • Anna Saade
    2012-06-10 10:48:53
    դե թխի թող գա :D :D :D ,,,,,,,,,,,,,ինչ երգ ես լսում՞՞՞՞՞՞՞՞ :) :)
   • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
    2012-06-10 10:52:33
    Բահհ Տեե :) :) դու՞
   • Anna Saade
    2012-06-10 10:56:14
    դե իհարկե Eric Saade :D :D :D
   • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
    2012-06-10 10:58:25
    տենց ել գիտեի ]:) ]:)
   • Anna Saade
    2012-06-10 11:00:32
    վաաաաաաաաաաաաաաաաայ ես մեռնեմ Eric-իս ջանին :D :D :D :D
   • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
    2012-06-10 11:01:44
    բա թղումտ ովա անելու (:| (:| (:| :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Anna Saade
    2012-06-10 11:02:44
    դու :D :D :D :D :D
   • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
    2012-06-10 11:05:36
    ես մինչև հասնեմ տեղ արդեն պիտի քառասունքտ անեն :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Anna Saade
    2012-06-10 12:11:15
    օօօօօօօօօօօօօօօ :O :O (:| (:| (:| ,,,,,,,,,,,,,,լավ ոչինչ Eric-ի ընկերուհին կթաղի Molli_ն :D :D :D :D
 • հա լավներ ուղակի տեղեր կար որ նկարներտ կիսատեր :(
 • ツ Syuzi ツ
  2012-06-10 10:49:49
  (լավ) (ուրախ) (լավ)
  • Anna Saade
   2012-06-10 10:50:27
   մերսի :) :) :)
 • Ավագյան Աննա
  2012-06-10 10:55:43
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D
 • - Счастливая ))
  2012-06-10 11:17:47
  լավն էին մերսի լավ ծիծաղացի (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Anna Saade
   2012-06-10 12:11:47
   մերսի շատ O:) O:) (գինի) (գինի) (գինի)
 • ★ Lusine ★
  2012-06-10 12:14:10
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Liushik))
  2012-06-10 12:48:39
  :D :D :D :D շաաաաաաատ լավն էիիիիիիին ]:) ]:) ]:)
 • armine9999
  2012-06-10 21:03:14
  :D :D :D ]:) ]:) ]:)
 • Ան խի էին կիսատ նկարները ՞՞ (:|