Copy SMS

 • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
  2012-06-10 14:14:55
  մի քիչ շատ նկարներով կարող էիր սարգել (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • 4ka
  2012-06-10 14:16:09
  հեսա էլի կավելացնեմ
 • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
  2012-06-10 14:16:49
  լավ O:) O:) O:)
  • 4ka
   2012-06-10 14:20:33
   ավելացրիմ
 • Emma
  2012-06-10 14:21:39
  շունը լավնա (ժպիտ)
  • 4ka
   2012-06-10 14:28:39
   (ժպիտ)
   • Emma
    2012-06-10 14:31:25
    նկարներտ էլ ոչինչ մենակ ինչ էր ձիու թևռրը հետևից աճել՞ :D
 • ★ Lusine ★
  2012-06-10 14:29:02
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Nanuka
  2012-06-10 14:50:53
  (ժպիտ) (ժպիտ) (բռավո)
 • Tatevik Abrahamyan
  2012-06-10 16:23:18
  վաաաաաաաաաաաաաաաաաայ շունտ ինչ լավնա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :)
 • Tat..)
  2012-06-10 16:39:30
  վախ են պղպջակը ինչ լավնաա (ժպիտ) O:)
 • Molli
  2012-06-10 17:52:47
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • H
  2012-06-10 22:45:40
  վերջինը լավն էր (բռավո) (բռավո)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-06-20 16:08:36
  (լավ)
  • 4ka:)
   2012-06-20 16:09:10
   (ժպիտ)
  • 4ka:)
   2012-06-20 16:09:12
   (ժպիտ)