Copy SMS

 • Սոնա
  2012-06-11 20:20:02
  սրանք էլ են շատ լավը (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-11 20:27:34
  :O :O :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :) :D ;) (խոնարհվել) ]:) (լավ) :'( :@ (ժպիտ) (պարել) :( (ուռա) (ուրախ) (վատ) (վայքո) (ոչոչ) (խփո) :P (ախ) (պաղպաղակ) |( (լուսնաքայլ) (ուրախ) :( :( :'( (ծաղիկ) (:| (դեմք) (գինի) O:) |-) (ախ) :O :P (ախ) (խփո) (խփո) |( (ոչոչ) (լուսնաքայլ) (վայքո) (ուրախ) (լավ) (ուռա) (պարել) (ժպիտ) :@ :^) ;) (խոնարհվել) (ծաղիկ) (:| (գինի) O:) |-) (ախ) :O (ոչոչ) (ոչոչ) (վայքո) (ուրախ) ]:) (լավ) (ուրախ) (ուռա) (լավչեմ) :( :'( (ժպիտ) :@ (լավչեմ) ]:) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (լավ) (ուրախ) (վատ) (վայքո) (ոչոչ) (խփո) :O :P (:| (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) (խոնարհվել) :D :D :) :) (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (ուռա) :( :^) :^)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-11 20:27:53
  :O :O :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :) :D ;) (խոնարհվել) ]:) (լավ) :'( :@ (ժպիտ) (պարել) :( (ուռա) (ուրախ) (վատ) (վայքո) (ոչոչ) (խփո) :P (ախ) (պաղպաղակ) |( (լուսնաքայլ) (ուրախ) :( :( :'( (ծաղիկ) (:| (դեմք) (գինի) O:) |-) (ախ) :O :P (ախ) (խփո) (խփո) |( (ոչոչ) (լուսնաքայլ) (վայքո) (ուրախ) (լավ) (ուռա) (պարել) (ժպիտ) :@ :^) ;) (խոնարհվել) (ծաղիկ) (:| (գինի) O:) |-) (ախ) :O (ոչոչ) (ոչոչ) (վայքո) (ուրախ) ]:) (լավ) (ուրախ) (ուռա) (լավչեմ) :( :'( (ժպիտ) :@ (լավչեմ) ]:) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (լավ) (ուրախ) (վատ) (վայքո) (ոչոչ) (խփո) :O :P (:| (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) (խոնարհվել) :D :D :) :) (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (ուռա) :( :^) :^)
  • Նար՞ (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:|
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:03:21
    ՀԱ ջԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (խփո) (խփո)
   • ես ինչ էր՞ (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:|
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:05:41
    ԱՍԻՄ ՊԱՅծԱՌԱՑՆԵՄ ՄԵր ԿԱՅՆՔԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸ ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ................. (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:07:06
    :D :D :D :D :D ՀԸ ԲԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸԸ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Նար դու գժի թուղթ ունես՞ :^) :^) :^) ]:) ]:) ]:) ]:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:10:38
    ՀԱ 10 ՀԱՏ ՈՒՆԵՄ ՊԵՏՔԱ ՊՌԱԿԱՏՈՎ ՏԱՄ՞՞՞՞՞՞՞ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • չէ պետք չի ուղղակի հետքրքիր էր :) :) :) :) բայց խի ետքան շատ (:| :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:15:44
    ձրԻ էր ԱՍԻՄ ՎԵԿԱԼԵՄ շԱՏ ԸԼՆԻ ՔԻչ չԸԼՆԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:18:27
    լավեմ արել չե՞ (խփո)
   • ըհըն :) :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:20:38
    ԵՍԻՄ թԵ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ]:) ]:) .............. (խփո) .
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:24:01
    ՏԻԿ ՏՈԿ ՏԻԿ ՏՈԿ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-11 21:24:06
    դու պահի որ պետք եղավ մենք կասենք :D :D :D :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:27:29
    ԵրԲ Որ ՊԵՏՔ ԸԼՆԻ ՊՌՈԲԼԵՄ չԿԱ ԱՍԵՔ ԿՏԱՄ (խփո) (խփո)
   • լավ կհիշենք քեզ ]:) ]:) ]:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:31:19
    ԵՍԻՄ թԵ չՀԻշԵՅՔ (խփո) (խփո) (խփո)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-11 21:32:00
    քեզ մոռանալ էլ չի լինի :D :D :D :D
   • Նար հաստատ կհիշենքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքք :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:33:53
    ՀԸ ԲԸ ԳԻՏԵՄ (խփո) (խփո) (խփո)
   • (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| որտեղիցցցցցցց :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:36:55
    ԱրծԱթԱփԱՅԼ ԵրԿՆՔԻՑ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ինչ լավ արտահայտություն էր (բռավո) (բռավո) (բռավո) :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:40:05
    ՀԸ ԲԸ ԳԻՏԵՄ................ (խփո) (խփո) (խփո)
   • ]:) ]:) ]:)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-11 21:41:44
    ես լավը չի Լիլ ՞՞՞.......երկնքի աստղերը կկողոպտեի վարձատրելու նրան ով մոռացնել կտար ինձ իմ անցյալը (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:42:13
    ԵՍԻՄ թԵ չխՆԴԱՅր (խփո) (խփո) ]:) ]:) ]:) ]:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:43:41
    ՀԻԱՍՔԱՆչ խՈՍՔԵր ԵՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
   • Անս շատ լավներ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-11 21:44:31
    գիտեմ մերսի (ծաղիկ)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-11 21:45:08
    մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:45:29
    ԵՍԻՄ թԵ չԻՄԱՆԱՅրրրր (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
   • ]:) ]:) ]:)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-11 21:47:07
    վաաաաայ Նար -Նար :D :D :D :D :D
   • երեխեք դուք ուղղակի հրաշք եք ;) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D չըհավատաք :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D վվ
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:49:24
    ՀԱ ջԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (խփո) ԲԱԼԱ ջԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ ]:) (խփո) (խփո) (խփո)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-11 21:49:45
    (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) ..............ուշքի արի (:| (վայքո)
   • :D :D :D :D :D :) :) :) :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-11 21:52:04
    ՄԵՆՔ ԳԻՏԵՆՔ Որ ՄԵՆՔ ՀրԱշՔ ԵՆՔ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ԲԱՅՑ ԴՈՒՔ ՈՒրԻշ ՏԻՊԻ ՀրԱշՔ ԵՔՔՔՔՔՔՔՔ (խփո) (խփո) (խփո)
   • վաայ մերսիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-12 11:25:07
    չԱԼժԻԿՆԵր չԱԼժԻԿՆԵրրրրրրրրրրրրրրրրրրր (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
   • :) :) :) :)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-12 11:30:55
    ՀԸ ԲԸ
   • (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-12 11:36:16
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-12 11:45:10
    (խփո) (խփո) (խփո)
   • (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ)
  • ★ Lusine ★
   2012-06-16 11:03:10
   ես սաղից հերթով փորձել ես ՞՞՞՞ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • Lilit((((((
    2012-06-16 11:05:10
    ինչը (:| (:|
   • ★ Lusine ★
    2012-06-16 11:11:07
    Նարիի հետ եմ Լիլ ջան...սաղ սմիլեներից դրելաաաաաաա (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-18 13:52:25
    ՀԱ ԲԱ (խփո) (խփո) (խփո)
 • JULI
  2012-06-11 21:05:03
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) սիրուն են շատ
 • Fan of film <>
  2012-06-11 21:15:38
  7ն ու 8ը շատ հասարակն ու լավն էին (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Ավագյան Աննա
  2012-06-11 21:24:14
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • մերսիիիիիիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Ավագյան Աննա
    2012-06-11 21:25:57
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • JULI
  2012-06-11 21:54:07
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Emi Li
  2012-06-12 10:04:53
  :O :O :O :O շաաաաաաատ սիրուն եեեեեեեեեեեն :O :O :O :O :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Emma
  2012-06-12 10:08:32
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո)
 • երեխեք եդ օրիգինալմիքսը աննա888-ն էր,,ուղակի աննա888 ին որակազրկեցին էլ չի կարողանում պոստ բացի դրա համար էլ նոր անունով եկավ դրան էլ որակազրկեցին
 • Molli
  2012-06-12 11:26:07
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) սիրուն էէիիննն (լավ) (լավ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ★ Lusine ★
  2012-06-12 15:16:15
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Lilit((((((
   2012-06-15 23:14:22
   մեսրիիիիիիիիիիիիիի :) :) :)
 • QeZ El CheM SiRuM ©™
  2012-06-13 13:44:51
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (լավ) (լավ)
  • ℒiℒuShik SarGsYaN
   2012-06-13 13:47:48
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մեսրիի ՀԱս ջաաաաաաան :) :) :) :)