Copy SMS

 • Ꭿstx(K)
  2012-06-12 18:40:59
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • I ♥ TyRa
   2012-06-12 18:46:59
   մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • .ιllιlι LiluShik .ιllιlι
  2012-06-12 18:41:23
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • I ♥ TyRa
   2012-06-12 18:47:08
   մերսիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Emma
  2012-06-12 18:41:23
  (լավ) (լավ) (լավ)
  • I ♥ TyRa
   2012-06-12 18:47:19
   մերսիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-06-12 18:48:18
    խնդրեմմմմմմ (ծաղիկ)
 • Please don't leave me...
  2012-06-12 18:50:20
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • I ♥ TyRa
   2012-06-13 15:20:03
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • I ♥ TyRa
   2012-06-13 15:20:16
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-12 18:51:50
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • I ♥ TyRa
   2012-06-13 15:20:34
   մերսիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Viviko.
  2012-06-12 19:05:52
  խաաաաաայյ,, են քանոնը ամենալավն էր :) :)
  • I ♥ TyRa
   2012-06-13 15:20:43
   մերսիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • I ♥ TyRa
   2012-06-13 15:20:55
   մերսիիիիիի շաաաաաաատ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)