Copy SMS

 • ★ Lusine ★
  2012-06-12 15:24:14
  հա լսել եմ ,,,, զվում եմ ետ երգից,,, բա հայերենըըըըըը :P :P :P :P :P :P ,,,,,,,,,գոնե մի նոռմալ երգ թարգմանեին,,,, ոչ ռուսերենն լավը,,,ոչել հայերենը............... (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • ♥Anna-Number One♥
  2012-06-12 15:24:15
  :D :D :D
 • մի շաբաթ առաջ լսել էի :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • JULI
  2012-06-12 15:26:20
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:|
 • Էմիլ Արսենալ Ֆան
  2012-06-12 15:29:05
  լսել էիիիիիիիիի :D :D :D
 • Emma
  2012-06-12 15:32:28
  խաաաաաաաաաայյյյյյյյյյ :D :D :D
 • ...mariam...
  2012-06-12 15:32:36
  ինչ մեղկ ենք :D :D :D :D :D :D
 • casablanca
  2012-06-12 15:56:01
  իմ դուրը եկավ հայերեն տարբերեկը O:)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-12 15:58:35
  ԲԱ ՀԱՅԵՆՔ ՄԵր ՀԱՅՈՒթՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ չՏԱՆՔ :D (խփո) (խփո)
 • Molli
  2012-06-12 16:02:27
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) :D :D :D :D :D երկու տարբերակից ել զզվում եմ (լավ) (լավ) (լավ)
 • առաջինը հավես երգա, մեկ-մեկ լսում եմ, բայց 2 տարբերակը ահավոր չստացվածա (վատ)
 • I LOVE YOU
  2012-06-12 16:20:39
  վայ ոնց եմ զզվում հայերեն տարբերակից
 • SaTeNik
  2012-06-12 16:54:31
  հայերենը որ լսում եմ քիչա մնւմ նեռվայնությունից ցնդեմ (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • Tat..)
  2012-06-12 17:21:35
  երեեխեք ես երգը ենքան շատ եմ սիրում հենց լսում եմ անկախ ինձանից տրամադրությունս բարձրանումաա բայց ռուսերեն տարբերակը էլիիիի. (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) .իսկ հայերենը ուղղակի անկապությունաաա O:)
 • հեղափոխական...
  2012-06-12 17:25:28
  (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ)
 • NareK Kaka
  2012-06-13 09:26:24
  3TESAKNE UNEM TE KOMPIS TE HERAXOSIS MEJ
 • NareK Kaka
  2012-06-13 09:28:46
  BAYC ES HAYEREN@ SXALA CHISHT@ ESA http://www.youtube.com/watch?v=NwNbKL-TsH0&feature=related
 • NareK Kaka
  2012-06-13 09:28:51
  http://www.youtube.com/watch?v=NwNbKL-TsH0&feature=related
 • Fan Of
  2012-06-13 13:38:09
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D օղբատությունն :D :D :D :D :D :D
 • QeZ El CheM SiRuM ©™
  2012-06-13 14:15:59
  :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Lusine55
  2012-06-14 08:37:04
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • hasmik15
  2012-06-14 14:19:06
  լսել եի ]:) ]:) (լավչեմ) :P :P :P
 • elen2012
  2012-06-16 10:32:31
  (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ուռա) (ուռա) (գինի)
 • Ev ullIiiK ♥
  2013-02-06 13:58:34
  խաաայ մեռա ..զզվումեմ ես երգից :P (լավչեմ) բայց հայերենը վափշե անկապա հատուկ են քյառթերի համարա :( ինչա լինելու ես ազգի վերջը ինչ հիմար բան ասես կանեն (վայքո)
 • Happy Girl
  2013-02-06 13:58:54
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) բայց երգերը (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)