Copy SMS

Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները

Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ


10.Ձուկ-Թութակ

Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ

9.Ձուկ-Ծաղրածու


Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ

8.Մավրիտանական իդոլ


Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ

7.Սպինոռոգ պիկասսո


Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ

6.Դիսկուս


Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ

5.Nudibranchs (Голожаберник)


Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ

4.Ծաղրածու սպինոռոգ


Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ

3.Ձուկ-Առյուծ


Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ

2.Իմպերիալ Հրեշտակներ


Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ

1.Ձուկ-Մանդարին :)


Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ

Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ

Աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ ձկները - ձուկ, գեղեցիկ

4

10

6248

 • david199801
  2012-06-13 23:36:38
  եղելաաաաաաաաաաաաաաաաաա :@ :@ :@
 • david199801
  2012-06-13 23:39:33
  քոփիում եղել ա
 • david199801
  2012-06-13 23:40:19
  http://www.copypaste.am/2012/06/05/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%AB-10-%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%AF-%D5%B1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8/
 • Էմիլ Արսենալ Ֆան
  2012-06-13 23:42:20
  չգիտեի,ես քոփի չեմ արել
 • david199801
  2012-06-13 23:43:09
  գիտեմ ավելի լավ ա պոստտ փակես որ անկապ կոմենտների չարժանանաս ;)
 • Lilit Sargsyan
  2012-06-24 15:22:50
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Ariobarzanes
  2013-02-15 18:38:18
  Նեմոն :) :) ..ամենալավը Ծաղրածունա