Copy SMS

Աքրոստիկոս

Աքրոստիկոս - աքրոստիկոս, բանաստեղծություն


Ք ոփիի այս աշխարհումԱքրոստիկոս - աքրոստիկոս, բանաստեղծություն

Ո նց ենք մեր օրն անցկացնում...Աքրոստիկոս - աքրոստիկոս, բանաստեղծություն

Փ նտրում ենք նյութ ու գրում.Աքրոստիկոս - աքրոստիկոս, բանաստեղծություն

Ի րոք , շատ լավ է ստացվում...Աքրոստիկոս - աքրոստիկոս, բանաստեղծություն

Փ ափագն է մեր եղելԱքրոստիկոս - աքրոստիկոս, բանաստեղծություն

Ա ռաջինը միշտ լինել,Աքրոստիկոս - աքրոստիկոս, բանաստեղծություն

Ս երն ու հարգանքն է Աքրոստիկոս - աքրոստիկոս, բանաստեղծություն

Տ իրում մեր աննման ՔոփիումԱքրոստիկոս - աքրոստիկոս, բանաստեղծություն

ԵՍ ԲՈԼՈՐԻԴ ՇԱՏ_ՇԱՏ ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ,,,միշտ ուրախ եղեք,,, ՁԵՐ ԷՄՄԱ,,,,Աքրոստիկոս - աքրոստիկոս, բանաստեղծություն

30

70

9863

 • հեղափոխական...
  2012-06-13 21:26:18
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (ծաղիկ)
  • Emi Li
   2012-06-13 21:56:58
   (խոնարհվել) (խոնարհվել) շնորհակալություն
 • Nona Adunts
  2012-06-13 21:26:37
  շաատ լավն էր Էմ ջան,մենք էլ քեզ ապրեսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • Emi Li
   2012-06-13 21:57:12
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) շնորհակալություն
 • Liushik))
  2012-06-13 21:26:39
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) շաաաաաատ լավն աաաաա
  • Emi Li
   2012-06-13 21:57:29
   շնորհակալություն (ժպիտ) (խոնարհվել)
 • Lilit Sargsyan
  2012-06-13 21:26:45
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Emi Li
   2012-06-13 21:57:39
   շնորհակալություն O:) O:)
   • Lilit Sargsyan
    2012-06-13 21:59:59
    խնդրեմ Էմ ջաան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Art
  2012-06-13 21:27:11
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Emi Li
   2012-06-13 21:57:46
   (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) շնորհակալություն
 • ♥ S. i. L. v. A. ♥
  2012-06-13 21:28:30
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Emi Li
   2012-06-13 21:57:54
   շնորհակալություն (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Fan Of
  2012-06-13 21:29:07
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :)
  • Emi Li
   2012-06-13 21:58:04
   շնորհակալություն O:) O:)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-13 21:29:07
  ՄԵՆՔԵԼ ՔԵԶԵՆՔ շԱՏ ՍԻրՈՒՄ ԷՄ ջԱՆՆՆՆՆ շԱՏ ԼԱՎՆԵրրրր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
  • Emi Li
   2012-06-13 21:58:48
   շնորհակալություն (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-13 22:00:10
    ԼԻՔԸ չԱրժԻԿՆԵր (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Emi Li
    2012-06-13 22:02:00
    (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-13 22:02:38
    ԼԻՔԸ ՊԱչԻԿՆԵր (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
   • Emi Li
    2012-06-13 22:03:59
    (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) ՕՕՕՕՕՕՅ ԱՄԱչՈւԿ ԵՂԱ,,,,,, ՔԵԶ էԼ ՆԱրՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-13 22:05:34
    ՈՒ ԿԱրևՈրԸ Որ ՄԻշՏ ժՊՏԱՍ :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • Emi Li
    2012-06-13 22:06:20
    շնորհակալություն Նար ջան,,,, (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խոնարհվել)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-13 22:07:16
    չԱրժԻ ԷՄ ջԱՆ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) (խփո) (խփո)
 • L....O....
  2012-06-13 21:29:23
  O:) O:) O:) (բռավո) (բռավո) բռավոոոոոոոոոոո Էմ ջան (լավ)
  • Emi Li
   2012-06-13 21:59:14
   շնորհակալություն , ուրախ եմ , որ դուր եկավ (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
 • МаШкО
  2012-06-13 21:29:34
  Վաաայ Էմիլի Ապրես (լավ)
  • Emi Li
   2012-06-13 21:59:41
   ապլեսիկ Մաշսսս (ծաղիկ) (խոնարհվել)
 • ★ Lusine ★
  2012-06-13 21:46:10
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) լավ էր ստացել (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Emi Li
   2012-06-13 21:59:59
   շնորհակալություն (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
 • Anul
  2012-06-13 21:57:47
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Anul
  2012-06-13 21:57:47
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Anul
  2012-06-13 21:57:47
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Emi Li
   2012-06-13 22:01:30
   շնորհակալություն ԱՆ ջան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • i love Rihanna
  2012-06-13 21:58:56
  Բրավո,ապրես լավն էր (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (ծաղիկ)
 • Emi Li
  2012-06-13 22:01:40
  շնորհակալություն (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lianna
  2012-06-13 22:02:17
  լավնաաա Էմ ջԱԱԱԱԱԱԱՆ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Emi Li
   2012-06-13 22:03:07
   ԱՊԼԵՍԻԿ ԼԻԱՆՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lianna
  2012-06-13 22:03:03
  ԴԵ ԴՈՒ գիտես ես ել քեզ եեեմ շաաատ սիրում (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
  • Emi Li
   2012-06-13 22:04:57
   (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) ՈւՌԱ , ՈւՌԱ
   • Lianna
    2012-06-14 13:10:18
    (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-06-13 22:14:45
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Emi Li
   2012-06-13 22:17:34
   շնորհակալություն Նար ջան (խոնարհվել)
 • N.....
  2012-06-13 23:21:51
  Լավն էրրրր :) (ժպիտ) ............
  • Emi Li
   2012-06-14 08:10:27
   շնորհակալություն (ծաղիկ)
 • Nora Arakelyan
  2012-06-14 08:19:51
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) ինչ դրական ոտանավոր էր
  • Emi Li
   2012-06-14 08:23:19
   (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) օօօօօօօօօօյյյ շնորհակալություն (խոնարհվել)
   • Nora Arakelyan
    2012-06-14 08:24:15
    խնդրեմ (բռավո) (բռավո) իրոք շատ լավներ (լավ)
   • Emi Li
    2012-06-14 08:25:59
    O:) O:) O:) զգացված եմ Նոռ ջաաան (ծաղիկ)
 • Ꭿstx(K)
  2012-06-14 10:26:54
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Emi Li
   2012-06-14 13:09:33
   (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
 • ℬaℛℂℯℒℴℕ❣Ŝta
  2012-06-14 10:29:43
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Emi Li
   2012-06-14 13:09:43
   շնորհակալություն (ծաղիկ)
 • Molli
  2012-06-14 11:13:33
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Emi Li
   2012-06-14 13:09:56
   շնորհակալություն
 • Emi Li
  2012-06-14 13:10:01
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ℬaℛℂℯℒℴℕ❣Ŝta
  2012-06-15 20:01:32
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lilit Sargsyan
  2012-06-15 20:02:23
  :'( ԷԷԷԷԷԷԷԷԷԷԷԷԷԷԷԷԷԷմ
 • ℒ ღ Է
  2012-07-02 15:25:30
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Emi Li
   2012-07-02 15:26:34
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) շնորհակալություն
 • --Sad boy $-$ MAYIS--
  2012-07-04 18:56:04
  es aqrostikosi gijem shat lavner
 • --Sad boy $-$ MAYIS--
  2012-07-04 18:56:09
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • (ړײ)Mash Barca(ړײ)
  2012-07-12 18:37:19
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ՇԱՏ լավնա :) :) :)
 • Lyovka
  2012-08-22 20:34:11
  :) :) :) :) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Ꭿstx๏̯͡๏
  2012-08-22 20:34:44
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :)
 • (լավ) (լավ) (լավ)
 • (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • վուուոււյ լավնեեեր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)