Copy SMS

Էլիզ վերադարձի խնդում ենք

Էլիզ վերադարձի խնդում ենք - խոսքեր, վերադարձ


Էրէխեք ջան ճիշն ասած նոր իմացա թե Էլիզս ինչի չի ուզում քոփի մտնի...նենց եմ ջղայնացել....ես էլ որ ճիշտն ասեմ մտնելուց հիմնականում մենակ ծանոթ մարդկանց պոստերն եմ նայում....իսկականից չեմ ուզենա որ մենք կորցնենք մեր Էլիզին...դու մեր քուրիկն ես....Ես չեմ ուզում դու գնաս....խնդրում եմ մեր խաթր հետ արի Էլիզ ջան....մենք սաղս էլ գիտենք թե դու ինչ մարդ ես ու ասեմ իմանաս...որ դրա նման անմակարդակների համար դու չպիտի հրաժարվես քոփիից....


Էլիզ Վերադարձի խնդում ենք

Էսքան գեղեցիկ միթե կարող է լինել մարդ...

ԼՈւսնի նման պայծառ.....

Իսկական մի դիցուհի

Զմրուխտե դու թագուհի...


Էկեք միասին խնդրենք որ Էլիզսսսս չգնա էլի էրէխէք ջան....Էլիզ վերադարձի խնդում ենք - խոսքեր, վերադարձ

 • david199801
  2012-06-14 21:15:01
  հա արի էլի :'( :'( :'( տեղտ երևում ա
 • ♥ S. i. L. v. A. ♥
  2012-06-14 21:15:07
  ինքը մնալույաաաաաաաաաաաաաաաաա (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • SaTeNik
  2012-06-14 21:15:13
  արդեն եկելաաաաաաաաաաաաաաաաաաա (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
 • ♥Anna-Number One♥
  2012-06-14 21:16:04
  արիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի
 • Lilit Sargsyan
  2012-06-14 21:16:56
  Էլիզը եկելա (գինի) վերադարձիտ կենացը (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
  • ♥ S. i. L. v. A. ♥
   2012-06-14 21:17:32
   (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
   • (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
  • SaTeNik
   2012-06-14 21:20:03
   (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
 • Lilit Sargsyan
  2012-06-14 21:18:45
  հան ել լավներ ապրես Սոֆուլսսսսսսսսսսսսսսսսսս (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Lilit Sargsyan
    2012-06-14 21:20:32
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Copypast
  2012-06-14 21:21:08
  :) :) :DD :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) : :) :) :) :) :) :DD : :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) : :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) : :) :) :) :) :) :)
 • Emi Li
  2012-06-14 21:22:37
  չպիտի մտնեի , բայց չկարողացա անտարբեր լինել,,,,, Էլիզ ջան մենք ՝ բոլորս, քեզ շատ ենք սիրում,,,, դու լավ ընկեր ես,,,, հարգված մարդ,,,,,,, հրաշալի հեղինակ,,,, մեր բոլորի ցանկությունն է կրկին տեսնել քեզ Քոփիում,,,,,, խնդրում եմ քեզ մնա, ամեն ինչ դիր կողքի,,,, սա իմ անձնական խնրանքն է,,,,,,, խնդրում եմ,,,,,
  • մնումա (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Sargsyan... ♡♡♡
    2012-06-14 21:58:54
    մի շաբաթից,նոր որշում կկայացնեմ,գամ թե չէ՞...... :) ....բայց դեռ չեմ գա
  • Lilit Sargsyan
   2012-06-14 21:24:22
   էՄ ՋԱՆ ՄՆՈՒՄԱ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Emi Li
    2012-06-14 21:25:19
    դե ավելի լավ,,, ուրախ եմ
   • Sargsyan... ♡♡♡
    2012-06-14 21:59:04
    ես ձեզ ոնց եմ սիրումմմմմմմմմմմմ
   • Emi Li
    2012-06-14 22:01:31
    մենք էլ քեզ
   • Sargsyan... ♡♡♡
    2012-06-14 22:02:05
    պուպուշներսսսսսսսս
 • Liushik))
  2012-06-14 21:23:11
  ուռաաաաաաաաաաա Էլիզը եկելաաաաաաաաաաաաաաաաաա (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) չի գնալու (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • Molli
  2012-06-14 21:25:31
  (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ♥ S. i. L. v. A. ♥
  2012-06-14 21:25:36
  եեեեեեերեխեք մի քիչ քիչ սմայլ թողեք գլուղս ֆռաց :D (ախ) :) :)
 • CHIKI PIKI (naxkin Anulik777)
  2012-06-14 21:35:34
  Էլիզը մնումա , (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) համել միշտ հիշի(սաբակա լայետ լայետ նիչեվօ նե պանիմայետ) :D :D
 • Sargsyan... ♡♡♡
  2012-06-14 21:56:05
  Սոֆս մերսի շատ,հերթական աքրոստիկոսը,շատ եմ սիրում որ ինձ աքրոստիկոս են նվիրում,շատ ուրախացա,ապրեսսսսսսս................Էսքան գեղեցիկ միթե կարող է լինել մարդ... ԼՈւսնի նման պայծառ..... Իսկական մի դիցուհի Զմրուխտե դու թագուհի...
  • Sargsyan... ♡♡♡
   2012-06-14 21:57:05
   հա մի շաբաթից,նոր որշում կկայացնեմ,գամ թե չէ՞......
  • ангелочик19
   2012-06-14 21:57:08
   վայ ֆսյո էս հաստատ Էլիզնա (լավ)
  • CHIKI PIKI (naxkin Anulik777)
   2012-06-14 22:01:54
   Էլիզ ասում եմ ,եթե չգաս ,մենք բոլորս ինքնասպանության պորձ կանենք ,,ում մօտ ստացվեց :D :D :D
   • Sargsyan... ♡♡♡
    2012-06-14 22:02:47
    լավ ասսիր,ում մոտ ստացվեց...չէ,դեռ չգիտեմ իրոք,կգամ թե չէ,բայց մեկ մեկ առանց պռոֆիլս մտնելու ձեր կոմերը կկարդամ ու պոստերը
 • CHIKI PIKI (naxkin Anulik777)
  2012-06-14 21:57:08
  են ել իմ ասածին :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • ангелочик19
  2012-06-14 22:02:50
  նու ես կզարմանայի, որ էտ տավարի պատճառով Էլիզը չգար :)
  • Sargsyan... ♡♡♡
   2012-06-14 22:03:15
   ես չեմ եկել.....մի շաբաթից,նոր որշում կկայացնեմ,գամ թե չէ՞......
   • ♥ S. i. L. v. A. ♥
    2012-06-14 22:04:15
    Էլ հիշի ինչ ասեցի, ինքը օգտվելույա դրանից, մի գնա :'(
   • Sargsyan... ♡♡♡
    2012-06-14 22:04:51
    գիտեմ,բայց դե ժամանակա պետք,բայց մի օր կգամ,
   • N.....
    2012-06-14 22:04:53
    Այսինքն՝ մի շաբաթից կգա ;) (գինի) ........... (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ..........
   • ангелочик19
    2012-06-14 22:06:01
    հա լավ Էլ քեզ մի թանգացրու, մենք ե՞նք քեզ նեղացրել թե՞ էտ տավարը. նենց որրր (ոչոչ)
   • CHIKI PIKI (naxkin Anulik777)
    2012-06-14 22:09:15
    համել տավարը կարգին կենդանիա ,մի վիրավորեք իրան համեմատելով դրա հետ
 • Sargsyan... ♡♡♡
  2012-06-14 22:06:58
  հետո էլ ասում եք գամ,տենում եք,պակա լավ :'( :'( :'( :'( :'( :'(
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-14 22:08:07
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • ⒶⓇⓂⒶⓃ
   2012-06-14 22:08:10
   էլի ինձ չլսեցիր էլի :@ քեզ ինչ էի ասել
   • Sargsyan... ♡♡♡
    2012-06-14 22:08:39
    իմ գալով չի,մեկա սարքելու իէն Արմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ :'( :'( :'( :'( :'(
   • ⒶⓇⓂⒶⓃ
    2012-06-14 22:09:10
    ես քեզ ասել էի չէ բայց դու էլի ինձ չլսեցիր
   • Sargsyan... ♡♡♡
    2012-06-14 22:09:41
    ես չեմ մտնի,բայց ինքը կշարունակի սարքել
  • ангелочик19
   2012-06-14 22:08:26
   Էլ ուղղակի պետքա իրան ուշադրություն չդարձնենք ու արհամարհենք, մեր երեխեքն են էլի չեն դիմանում, մի քանի կոմ են գրում :@
 • Sargsyan... ♡♡♡
  2012-06-14 22:08:55
  զզվումեեեեեեեեեեեեեեմմմմմմմմմմ :'( :'( իրան ինչ եմ արել ես
  • CHIKI PIKI (naxkin Anulik777)
   2012-06-14 22:14:51
   ԷԼ ջԱՆ ,ԴՈՒ ՄԻ ՆԵՂՎԻ ԼԱՎ ԿԼԻՆԻ ,ԱԴՄԻՆԻ ԿԱՍԵՆՔ ՊՌՈՖԻԼԸ ԿՊԱԿԻ
 • QeZ El CheM SiRuM ©™
  2012-06-15 15:05:08
  Վսյա Էլիզը էլ ստեղ չի մտնելու :( :( :( :( :( :( :( :( :( :'( :'( :'( :'( :'( , պուճուրս տունը հիմա նստած լացումա
 • Natasha
  2012-06-27 09:12:15
  ԷԼԻԶ ՋԱՆ ՀԵՏ ԱՐԻ
 • Knarik
  2012-06-27 09:13:15
  Վաայյ չէի տեսել (ախ) Ճիշտա էլիզը թող գաաա.....................
 • CcomixM^[A]^Sherlock
  2012-06-27 09:14:31
  վայյյյյ դե անցած թեմայա ;)
 • -Nell
  2012-06-27 09:29:02
  ճիշտ ա լավ չեմ ճանաչում ,բայց գիտեմ ,որ լավն ես Էլիզ ջան,,ու չարժի մեկի պատճառով կորցնել բոլոր ընկերներին,,,,թող ինչ ուզում ա խոսա մեկա իրան ա վատություն անում,դու մնա ավելի լավա O:) (գինի)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-27 14:31:19
  ԷԼԻԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶԶ ԱրԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ ԱրԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ ԱրԻԻԻԻ ԱրԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ ԱրԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ....................................................ԷԼԻԶ ջԱՆ ՀԵՏ ԱրԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (խփո)
 • MASH (Official CopyPage)
  2012-06-27 14:33:13
  Բլութութներդ միացրեք քաշեք թող գա (խփո) :D :D :D
 • Ճուտիկ ♥
  2012-06-27 14:34:42
  վերնագիրը լավնա (լավ) ;)