Copy SMS

 • elen11eva
  2012-06-15 07:38:43
  (բռավո)
 • m .NARA
  2012-06-15 08:27:04
  վոնց չեմ սիրում ես մուլտիկը (պարել) (պարել)
 • Liushik))
  2012-06-15 13:04:18
  ապրես Աշ ջան,,բայց մի քիչ էլ տեղեկություն լիներ վատ չէր լինի ;) ;) ;) (լավ) (լավ) (լավ) առաջին պոստդ էլ շնորհավորրր
 • TyushOK
  2012-06-15 13:06:37
  մերսի Լիա ջան
  • Liushik))
   2012-06-15 13:07:22
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) ;) ;)
 • RUS
  2017-08-19 13:19:06
  վօնց տենամ
 • RUS
  2017-08-19 13:19:27
  ես կինօն