Copy SMS

Եթե մեռնել

 Եթե մեռնել - Սևակ, Պարույր, բանաստեղծություններ, մահ


 


 


Եթե մեռնել


Եթե մեռնե՜լ...
Թո՛ղ որ մեռնեմ
հուր-կայծակից՝
Միանգամի՛ց,
մի վայրկյանո՛ւմ,
հանկարծակի՛,
Այնքա՜ ն արդար,
խղճիս ձայնին մի՛շտ ունկընդիր,
Որ՝ համաձայն բիբլիական հին լեգենդին՝
Հանգիստ անցնեմ և ասեղի նեղլիկ ծակից...

Եթե մեռնե՜լ...
Թող սպանվե՛մ,
թող կործանվե՛մ
Այնպես ապրած և բան արած,
Որ նորածին մանուկների տեսքով նորից
վերածնվեմ՝
Իմ անունո՛վ կնքեն նրանց...
Եթե գամվել՝
փարոսի՜ պես,
Արնաքամվել՝
հերոսի՜ պես,
Ու քրքրվել՝
դրոշի՜ պես...

Եթե մեռնե՜լ...
Բայց առայժմ ապրե՛լ է պետք:                       Պարույր Սևակ

14

29

1149

 • ★ Lusine ★
  2012-06-21 20:11:17
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • G.A.
   2012-06-21 20:11:53
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ..............
  2012-06-21 20:11:27
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
  • G.A.
   2012-06-21 20:12:10
   (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Fan Of Ne-Yo...
  2012-06-21 20:11:56
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • G.A.
   2012-06-21 20:13:03
   (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Lilit Sargsyan
  2012-06-21 20:14:32
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • G.A.
   2012-06-21 20:17:21
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Molli
  2012-06-21 20:49:00
  (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ***Ani***
  2012-06-21 23:28:22
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • G.A.
  2012-06-22 06:35:09
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • fAN of ReAl MaDrId(RoNaLdO)
  2012-06-23 11:40:31
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
  • G.A.
   2012-10-23 17:05:33
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • m .NARA
  2012-10-23 17:04:43
  ես Պարույր Սևակին շատտտտտտտտտտ եմ սիրումմմմմմմմմ
  • G.A.
   2012-10-23 17:06:44
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ԱՆԻ
  2012-10-23 19:07:17
  (լավ) (լավ) Շատ եմ սիրում Սևակ (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • G.A.
   2012-10-26 22:19:19
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Опасная Зона
  2012-10-28 11:27:50
  Իմ ամենասիրածբանաստեղծը (բռավո)
  • G.A.
   2012-10-28 11:29:27
   իրոք Սևակը հայ գրականության ամենավառ անհատականություններից մեկն ա (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Опасная Зона
    2012-10-28 11:30:02
    համաձայն եմ....հաճախ եմ օգտագործում իրա խոսքերը (ծաղիկ)
   • G.A.
    2012-10-31 21:22:38
    (ծաղիկ) :)
 • I ♥ ŦeckŦØnik ړײ
  2012-10-31 21:27:14
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • G.A.
   2012-11-01 17:27:39
   (ծաղիկ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-11-01 17:29:25
  Եթե մեռնե՜լ... Բայց առայժմ ապրե՛լ է պետք: (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (ծաղիկ)
  • G.A.
   2012-11-01 17:32:09
   (ծաղիկ)
 • Շատ եմ սիրում (լավ)