Copy SMS

 • MASH (Official CopyPage)
  2012-06-25 22:32:02
  https://www.facebook.com/armeniancomix
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-25 22:33:18
  ՔՈփԻՅԱ (ախ) (ախ) (ախ) ՀԱՅԵրԵՆ ԿՈՄԻՔՍՆԵր :) :) :) ճԻշՏԱ ԵՍԵԼ ՈՒՆԵՄ ՍԱրՔԱծ ԵՏ ՀԱՅԵրԵՆ ԿՈՄԻՔՍՆԵրԻՑ ՔՈփԻ ԱրԱծ ԲԱՅՑ ՈՆԻ ՆԱԿրՆԵրԻ 90% ԻՄ ՊՈՍՏԵրՈՒՄ ԿԱ :)
  • ★ Lusine ★
   2012-06-25 22:34:02
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-25 22:34:49
    O:) O:) (խփո) (խփո) չՆԵՂԱՆԱՍ
   • ★ Lusine ★
    2012-06-25 22:37:22
    չէ Նար ջան... (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-25 22:37:57
    ՄԵԼՍԻԻԻԻ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-06-25 22:40:01
    ինչի համար Նար ջան (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-25 22:40:52
    Որ չԵՍ ՆԵՂԱՆՈՒՄ (խփո) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-06-25 22:42:12
    Նար ջան ես ստից բաներից չեմ նեղանում..........համել որ դու ես ասում ......... (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-25 22:43:52
    չԵ ՈՒՂՂԱԿԻ ՄԱրԴԻԿ ԿԱՆ ՄԻՀԱՏ ՍթԻՑ ԲԱՆԻՑ ՄՈՌԱՆՈՒՄ ԵՆ Որ ԸՆԳԵրՆԵր ԵՆՔ ՈՒ ՎԱՏ ԿՈՄԵր թՈՂՈՒՄ ;) ԴրԱ ՀԱՄրԵՄ ԱՍՈՒՄ ՄԵԼՍԻ (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-06-25 22:45:37
    ես ստից բաներց իմ լավ ընկերներից չեմ նեղանում Նար ջան.........
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-25 22:47:40
    ԵՍԵԼ չԵՄ ՆԵՂԱՆՈՒՄ ՈՒՂՂԱԿԻ ԸՆԳԵրԱԿԱՆ խՈրՀՈՒրԴԵՄ ՏԱԼԻՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ԵՍ շԱՏԵՄ ՍԻրՈՒՄ ՏԵՆՑ ԸՆԳԵրՆԵրԻ (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) ՏԵՆՑ ԸՆԳԵրՆԵրԻ ԿԵՆՑԸ (գինի) (գինի) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-06-25 22:48:25
    մերսի Նարս քո կենացը (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-25 22:50:36
    ՈՒ ՔՈ O:) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-06-25 22:51:24
    հա 2 սիս (ծաղիկ) (ծաղիկ) ........ (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-25 22:53:17
    ՈՒ ՄԵր ԼԱՎ ԸՆԳԵրՆԵրԻ (գինի) (գինի) (գինի) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-06-25 22:54:12
    հա բա իհարկե (գինի) (գինի) (գինի) .......լավ ընկերները երբեկ չեն նեղանում ,,, ու չեն նեղացնում
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-25 22:55:04
    շԱՏ ճԻշՏԵՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-06-25 22:55:54
    շաաաաաատ լավն ես (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-25 22:58:22
    ԲԱ ԴՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒ ԻՆչ ԼԱՎՆԵՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
   • ★ Lusine ★
    2012-06-25 23:02:32
    մերսի Գժոոոոոոոոոսսսսսսսսսսս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ★ Lusine ★
    2012-06-25 23:02:33
    մերսի Գժոոոոոոոոոսսսսսսսսսսս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-25 23:04:15
    ԼԻՔԸ ՊԱչԻԿՆԵր ՈՒ չԱրժԻԿՆԵրրրրրրրր (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
  • MASH (Official CopyPage)
   2012-06-25 22:35:00
   Եղավ քեզ ազիզ ջան,,,, չի կարեկլի էլի........ մի տեղ իմ սարքածը տեսնում եմ ինձ ինֆարկտա խփում, մեղկ են ետ մարդիկ հա վախտ իրանց կոմերն եք քոփի անում (վատ)
 • հեղափոխական...
  2012-06-26 09:09:43
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • ★ Lusine ★
   2012-06-26 09:21:46
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսի շաաաաաատ
 • ՎԵրջԻՆԸ ՎԵրջՆ էր (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • -Ella..M.)..Dreamer (◔̯◔)
  2012-06-26 09:12:05
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ★ Lusine ★
   2012-06-26 09:21:10
   մերսի Էլսսսսսսսսսսս ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)caxik: (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :caxik
 • fAN of ReAl MaDrId(RoNaLdO)
  2012-06-26 14:36:45
  :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ★ Lusine ★
   2012-06-26 14:38:04
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Anul
  2012-06-26 16:01:45
  լավն էր ապրես (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • ★ Lusine ★
   2012-06-26 16:10:32
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • 3.,,,,,,,,,,, (լավ) ,,,,,,,, :D :D :D :D :D
 • iva
  2016-08-04 09:43:28
  :O