Copy SMS

Շիլլերի նամակը Լոտտային...

Շիլլերի նամակը Լոտտային... -  նամակ , Շիլլեր , Լոտտա


<<  Արդյոք  ճիշտ  է  սիրելի  Լոտտա  ,  որ  Կարոլինան  հաղորդեց  ինձ .. նա  կարդացել  է  ձեր հոգում  այն  ,  ինչի  մասին  ես  չեմ  համարձակվել  խոստովանել  ինքս  ինձ : 
Ախ ,  որքան  ծանր  էր  ինձ  համար  պահել  այդ  գաղտնիքն  մեր  ծանոթության  մեկ  օրից : Այն  օրից ,  ինչ  միասին  ենք հաճախ  արիություն  դրսևորելով  ,  պատրաստվում  էի  գալ  Ձեզ մոտ  ՝ խոստովանելու ,  բայց  չէի  կարողանում : Իմ  ցանկությունն  ինձ  թվում  էր  եսասիրություն , և վախենում  էի   , որ  չկարծեք  ,  թե  միայն  իմ  երջանկության  մասին  եմ  մտածում . Եթե   պատահեր  այնպես  ,  որ Դուք  չկարողանայիք  ինձ  համար  լինել  այն  ,  ինչ  ես  էի  ձեզ  համար  ,  ուստի  կխաթարվեր  մի  հրաշալի  ներդաշնակություն   ու  նաև  Ձեր ՝  քրոջս  բարեհաճությունը .  Բայց  և  այնպես ,  լինում  են պահեր   երբ  հույս  արթնանում  էր  .  միասին  լինելու  երջանկություն .  այն  վեր  է  ամեն  ինչից  ,  ես  անգամ  պատրաստ  էի  զոհաբերել  ամեն  ինչ ՝  դրան  հասնելու  համար  .  Դուք  կարող  էիք  լինել  երջանիկ  առանց  ինձ ,  բայց  դժբախտ  իմ  պատճառով  երբեք .  Դա  ես  հաստատ  զգում  էի  ,  երբ  մտածում  հուսադրվում էի  : Դուք  կարող  էիք  տրվել  ուրիշին  ,  բայց  ոչ  ոք  չէր  սիրի  Ձեզ  այնպես  մաքուր  ու  քնքուշ . Ոչ  մեկի  համար  Ձեր  երջանկությունը  չէր  լինի  սրբություն  ,  ինչպես  ինձ  համար  : Ձեր  երջանկությունը  չէր  լինի  սրբություն   ինչպես  ինձ  համար : Իմ  կյանքի  ամենաթանկագինը  նվիրաբերում  եմ  Ձեզ :  Եթե   ես  ձգտում  էի  ազնվանալ  միմիայն Ձեզ  արժանի  լինելու  , Ձեզ ավելի  երջանիկ  դարձնելու  համար : Հոգիների  վեհությունն  իսկական  բարեկամության  ու  սիրո  գրավականն  է .  Մեր  սերն   ու  բարեկամությունը  կլինեն  հավիտենական  , քանի  որ  դրանք  բխում  են  ճիշտ  այդպիսի  զգացմունքներից : 
Մոռացեք  այն  ամենն  , ինչը  պիտի  բռնանա   ձեր  սրտին  ,  տրվեք  ձեր  զգացմունքներին :  Ապացուցեք  այն  ,  ինչի  մասին   ինձ  հուսադրեց  Կարոլինան : Ասացեք  ինձ ,  որ  ուզում  եք  իմը  լինել  ,  և  որ  դա  զոհողություն  չէ  Ձեր  կողմից : Համոզեք   ինձ  գոնե   մեկ  բանով : Մեր  հոգիները  վաղուց  էին  մոտ  միմիանց :  Թող  չքվի  օտարը  ,  որ  մինչը  հիմա  կար  մեր  միջը  և  թող  ոչինչ   չարգելի  մեր  հոգիների  մերձեցմանը  : Ցտեսություն  ունենալ   ,  որ  նկարագրեմ  իմ  հոգու  տվայտանքները  ,  երբ  մերթ  երջանիկ  էի  , մերթ՝  դժբախտ . Դեռ  իչքան   բան  ունեմ  ասելու  Ձեզ  :
Մի  հապաղեք  ցրել  իմ  կասկածները . Իմ  կյանքը  , իմ  ապագան  թողնում  եմ  Ձեր  հայեցողությանը . Վաղուց  չեմ  պատկերացնում  այն առանց  Ձեր  ներկայության : 
 Ցտեսություն  ,  սիրելիս >> :

4

81

1628