Copy SMS

 • Lilit Sargsyan
  2012-06-25 19:34:52
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Liushik))
   2012-06-25 19:35:28
   :) :) :) :) :) O:) O:) O:)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-25 19:35:54
  ՎԱՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅ ԻՆչչչչչչչչչչ ԼԱՎՆԵՅՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ :O (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Liushik))
   2012-06-25 19:36:31
   մերսիիիիի Նար ջաաաաաաաաաաան (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-25 19:37:20
    չԱԼժԻ ԼԻ ջԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (խփո) (խփո)
  • Liushik))
   2012-06-25 19:37:00
   O:) O:) մերսի Նար ջաաաաաաաաաան
   • Liushik))
    2012-06-25 19:38:02
    կոմպը կախելաաաաա (ախ) (ախ) |( |( :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-25 19:39:02
    ԵՏ խԵխչԻՆ ԻՆչ ԱՍՏԻճԱՆԻՅԵՍ ՀԱՍՑրԵԼ ԱրԴԵՆ ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՈՒթՅՈՒՆԱ ԱՆՈՒՄ (խփո) (խփո)
   • Liushik))
    2012-06-25 19:40:51
    հաաաա,շատ պոստ սարքելուցաաաաա |( |( :D :D
 • Ճուտիկ ♥
  2012-06-25 19:36:10
  մերսիիիիիիիիի արևսսսսսսսսսսսսսս մրութսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • Liushik))
   2012-06-25 19:36:51
   չարժիիիիիիիի O:) O:) O:) O:)
   • Ճուտիկ ♥
    2012-06-25 19:38:30
    ես սիրում եմ քեզ շաաաաաաատ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :) :) :) :) :)
   • Liushik))
    2012-06-25 19:40:40
    ես էլ քեզ հրաշքսսսսսսսսս (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:)
   • Ճուտիկ ♥
    2012-06-25 19:41:58
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:)
   • Liushik))
    2012-06-25 19:42:52
    O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:)
 • Goga (SoAd!K)
  2012-06-25 20:22:47
  :) :) :) :) :) իսկը Աստղիս համար ա
  • Liushik))
   2012-06-25 20:23:53
   :) :) :) :) ահաաաա
 • LIKA ♥♥♥
  2012-06-25 20:25:47
  ինչ ասեմ էսելա լավը :D :) :)
  • Liushik))
   2012-06-25 20:26:28
   :D :D ինչ ասեմ,,մերսիիիի :D :D :D
 • Molli
  2012-06-25 21:04:55
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) հինգերոռդից ես ունեի էն ել քցեցի (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Liushik))
   2012-06-25 22:11:32
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Liushik))
   2012-06-25 22:11:39
   մերսիիիիիի O:) O:) O:)
 • ★ Lusine ★
  2012-06-25 22:10:56
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Liushik))
   2012-06-25 22:11:45
   (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ԻՆչ ՊԱՅծԱՌ ԵՆ (լավ) (լավ) (լավ) (խփո)
  • Liushik))
   2012-06-26 18:49:31
   O:) O:) մերսիիիիիի