Copy SMS

 • Գոռ Հակոբյան
  2012-06-27 18:04:56
  իիիիիիիի :( :( ես մի 5 րոպե ուշացա :( ու նայեցի որ բոլոր հարցերը արդեն պատասխանել են :( :( 2 փուլը երբ ա լինելու՞՞՞՞
  • No NaMe
   2012-06-27 18:05:54
   երեևի թե այսօր
 • LIKA ♥♥♥
  2012-06-27 18:05:03
  ուխ ես էլ եմ հաղթել (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • No NaMe
   2012-06-27 18:05:40
   ու առաջինը
   • LIKA ♥♥♥
    2012-06-27 18:06:18
    բա իհարկե (պարել) (պարել)
   • No NaMe
    2012-06-27 18:06:43
    հա բա
 • J.M<3
  2012-06-27 18:06:00
  ես ինցհ աա
  • No NaMe
   2012-06-27 18:07:00
   մրցույթի հաղթողների ցուցակնա :)
 • No NaMe
  2012-06-27 18:07:59
  դե լավ ես գնամ հաջորդ փուլի հարցերը սարքեմ
  • Ճուտիկ ♥
   2012-06-27 18:09:03
   իսկ շուտ կլինի՞՞՞՞՞՞
   • No NaMe
    2012-06-27 18:11:52
    դե երեվի 20:30 կսկսենք
  • Mari
   2012-06-27 18:09:39
   իսկ հաջորդ փուլում միայն 1-ն փուլի հաղթողները պիտի մասնակցեն
   • No NaMe
    2012-06-27 18:11:32
    ոչ 1ին փուլի հաղթողները չեն մասնակցելու
 • J.M<3
  2012-06-27 18:08:16
  ինչ մրցույթ՞
 • No NaMe
  2012-06-27 18:12:11
  հանելուկային իմ մյուս պոստը նայեք