Copy SMS

Ախ այս կանայք...(հումոր)

Ախ այս կանայք...(հումոր) - նկարներ, կանայք


Ախ այս կանայք...(հումոր) - նկարներ, կանայք
Ախ այս կանայք...(հումոր) - նկարներ, կանայք
Ախ այս կանայք...(հումոր) - նկարներ, կանայք
Ախ այս կանայք...(հումոր) - նկարներ, կանայք
Ախ այս կանայք...(հումոր) - նկարներ, կանայք
Ախ այս կանայք...(հումոր) - նկարներ, կանայքԵրեխեք եսոր մի տեղ հանդիպեցի ես նկարներին... չգիտեմ ես նկարները կան թե չէ ինչքան գիտեմ չէ բայց եթե կան կներեք էստեղից չեմ ներբեռնել....հուսով եմ դուր կգա...սպասում եմ ձեր կոմենտներին

Ախ այս կանայք...(հումոր) - նկարներ, կանայքԱխ այս կանայք...(հումոր) - նկարներ, կանայքԱխ այս կանայք...(հումոր) - նկարներ, կանայք

5

15

1343

 • Nona Adunts
  2012-06-28 14:33:07
  (ուրախ) (ուրախ)
 • Molli
  2012-06-28 14:33:59
  ]:) ]:) ]:) ]:)
 • TITIZ GIRL
  2012-06-28 14:34:24
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lilit Sargsyan
  2012-06-28 14:34:47
  :D ;) ;) ;)
 • Lianna
  2012-06-28 14:35:04
  :D :D :D
 • TITIZ GIRL
  2012-06-28 14:35:55
  (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) O:)
 • TITIZ GIRL
  2012-06-28 14:35:58
  (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) O:)
 • N.....
  2012-06-28 14:36:17
  Էս նկարները որ սերիալից են (օգո) (ուրախ) (ուրախ) ...................
 • TITIZ GIRL
  2012-06-28 14:42:56
  եսիմ վկանտակտում եմ տեսել (գինի) (գինի)
 • ViTaMiNcHiK (EMm)
  2012-06-28 14:46:01
  լավն էիիին :D :D :D
 • TITIZ GIRL
  2012-06-28 14:46:23
  մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ) ;)
 • ★ Lusine ★
  2012-06-28 14:47:21
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • TITIZ GIRL
  2012-06-28 15:35:01
  :)
 • խԱԱԱԱԱԱԱԱՅ :D :D :D
 • TITIZ GIRL
  2012-06-28 16:56:34
  ԽԴԽԴ O:) (ժպիտ) (ժպիտ)