Copy SMS

 • ツMeliNE♥FCB
  2012-06-28 21:49:35
  :D :D :D :D ԽԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՅ
 • ℳ ℯ ℛ ყ ♥
  2012-06-28 21:50:32
  :D :D :D
 • Lilit )))))
  2012-06-28 21:51:48
  ;) :D :Dջիգյարով խփեց
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-28 21:52:40
   :D :D :D
  • ℳ ℯ ℛ ყ ♥
   2012-06-28 21:58:16
   Բա որ փոքր ժամանակ առանց կարագի կամ ձեթի էի արել :D :D :)
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-06-28 22:06:39
    լուրջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջջ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ես ել մի անգամ կարագը քիչ էին դրե տակը կպել եր սաղ վառվել եր :D :D :D
   • Mari
    2012-06-28 23:17:10
    բայց վերջը կերել էիր ու քեզ գովում էիր թե ինչ համով էր :D :D :D
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-06-29 08:50:56
    :D :D :D :D :D :D
 • ★ Lusine ★
  2012-06-28 21:52:45
  (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-28 21:55:36
  խԱՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-28 21:56:21
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-06-28 21:58:03
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • i ♥ U
  2012-06-28 21:55:40
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Txur poxoci lqvac urvakan
  2012-06-28 21:56:15
  ԱՐԱ ԵՍ ՄԵՌԱ ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-28 21:57:48
   :D :D :D |( |( |( (գինի)
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-06-28 21:56:49
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-28 22:10:35
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) (գինի) (գինի) (գինի)
 • LUTIFER
  2012-06-28 21:57:14
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • life is digital...
  2012-06-28 21:57:34
  չի բացումմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ :'( :'( :'(
 • Lilit Sargsyan
  2012-06-28 21:58:41
  :D :D :D :D :D
 • Emma
  2012-06-28 21:59:56
  ]:) ]:)
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-06-28 22:03:08
  ուրախ եմ որ դուր եկավ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • S.B.R.
  2012-06-28 22:03:10
  վեռչնա (ուրախ) (ուրախ) (բռավո) :D :D :D :D
 • ℳ ℯ ℛ ყ ♥
  2012-06-28 22:03:56
  ;) ;) :) :) :D :D
 • ♥ԱՆԻ♥
  2012-06-28 22:17:45
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • M * * * * *
  2012-06-28 22:23:21
  ջաաաաաաաան ինչ տնարար հարսիկ աաաաաաաաաա :D :D :D (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :) :) :) (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-28 22:24:22
   բաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա (գինի) :D :D :D
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-29 08:52:19
   Բա սովորի որ ըտենց անես :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • M * * * * *
    2012-06-29 19:18:00
    հա պիտի հատուկ դասընթացների գնամ (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (ժպիտ) (ժպիտ) :) :) :D :D
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-07-10 22:11:11
    մեր հարեվանը սովորացնումա կասե կգաս պարապես :D :D :D :D :D (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
   • M * * * * *
    2012-07-14 14:17:59
    լավ դե չմոռանաս (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D
 • ANAPASTAN
  2012-06-28 22:33:46
  ՎԵրջՈՒՄ ՏՂԵՆ չԴԻՄԱՑԱՎ ՈՒ ԻՆՔԸ ՍԱրԳԵՑ ;) ;) ;) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) :D :D :D :D :D :D :D :) :) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-28 22:34:17
   :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • ANAPASTAN
    2012-06-28 22:39:39
    ԵՍ ԸՏԵ ԵՅԻ ԵՍ ԳԻԴԵՄ ;) ;) ;) ԵՆ ՆՍՏԱծ ՏԱՏԻՆ ԵՍ ԵՅԻ :D :D :D
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-06-28 22:40:31
    հաաաաաաաաա ես եկ ասում եմ դեմքը ծանոթա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • ANAPASTAN
    2012-06-28 22:43:23
    ՀԱ ... ՎԵրջՈՒՄ ՄԻ ՀԱՏԵ ձՈՒ ԵՍ ԳԼխԻՆ ջԱրԴԻՄ ՈՒ ԱՍԻՄ <<ԱԻշԱ խՆԴրՈՒՄ ԵՄ ԵԴ ձԵՌԻԴ ՄԱՏԱՆԻՆ ՏՈՒր ՈՒ ՊԼԻԶ ՌԱԴ ԵՂԻ ՍՏԵՂԻՑ>> :D :D :D :D
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-06-28 22:44:31
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ոչ երանի քո հարսինն ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
   • ANAPASTAN
    2012-06-28 22:45:30
    ԴԵ ԳԻԴԵՍ (գինի) (գինի)
 • life is digital...
  2012-06-28 22:41:57
  ՎԵՐՋԱՊԵՍ ՆԱՅԵՑԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-28 22:42:24
   :D :D :D :D :D :D
   • life is digital...
    2012-06-28 22:42:58
    :D :D :D :D երկար չարչարանքներից հետո ;) :D :D
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-28 22:42:55
   կարելի է ասել երազանքտ կատարվեց :D :D :D :D :D
   • life is digital...
    2012-06-28 22:44:30
    :D :D :D բաղձալի երազանքս էր :D :D :D :D :D :D հնդկական կինո նայելը :D
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-06-28 22:45:30
    :D :D :D :D :D :D
   • life is digital...
    2012-06-28 22:45:54
    :D :D :D :D
 • 2012-06-29 08:10:35
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • M.MARIAM
  2012-06-29 11:31:46
  ՎԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՅ ԱՄՈԹ ԱՄՈԹ ՀԱԶԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՐ ԱՄՈԹ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Molli
  2012-06-29 13:16:22
  :D :D :D :D :D :D :D :D
 • fAN of ReAl MaDrId(RoNaLdO)
  2012-06-29 13:48:44
  :D :D :D :D :D :D :D :D մեռած եմ թաղած չեմ :D :D :D :D :D
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-06-29 13:50:21
   մի մտածի հեսա ես կգամ կթաղեմ (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
 • -Nell
  2012-06-29 13:52:05
  ա մեռա վերջն ա :D
 • XaCHaTryAn_nA
  2012-07-01 09:41:12
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-07-01 09:42:19
   :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ)
 • Davitnaa
  2012-07-09 09:51:37
  աաաաաաաաաաաաաաաաաայ բայց մեռնելու վիդեօ էէէէէէէէէէէէէէէէէրրրրրրրրրրր (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-07-10 22:11:57
   ուրախ եմ որ դուր եկավ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Natasha
  2012-07-09 10:06:11
  ES MERA ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-07-10 22:12:06
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • (ړײ)Mash(ړײ)
  2012-07-10 22:07:59
  ԵՍ ՉԳԻՏԵՄ ԲԱՅՑ ՀԱՍՏԱՏ ԵՍ ՕՐԻՆ ՉԵՄ ՀԱՍՆԻ :D :D :D :D :D
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-07-10 22:12:42
   ինչ գիտես կյանքա ամեն ինչ ել պատահումա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • (ړײ)Mash(ړײ)
    2012-07-10 22:13:53
    ԻԻԻ չԷԷԷԷԷԷԷ ԻՄ ՀԵՏ ՍԵՆՑ ԲԱՆ չԻ ԼԻՆԻ :D :D :D ԲԱՅՑ ՎԵՐՋՆԱ
 • Alex V.LA
  2012-07-10 22:11:20
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-07-10 22:13:12
  շատտտտտտտտտտտտտ ուրախ եմ որ դուա եկել (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Էմմա
  2012-07-10 22:13:52
  բա որ ես մի անգամ էնքան ձեթը գազի վրեն թողեցի պաժառ ընգավ :D :D :D
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-07-10 22:16:50
   :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • SaTeNik:)
   2012-07-10 22:16:58
   :D :D :D :D
 • mel.nice1
  2012-07-22 13:38:09
  (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
 • mel.1
  2012-07-22 13:39:12
  (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) :D :D :D :D :D :D :D :P :P :P
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-07-22 13:41:34
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • mel.1
  2012-07-22 13:44:08
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Crazy Girl
  2012-08-23 19:01:39
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D
 • ՎԱՐԴ
  2012-11-11 14:43:13
  :D :D