Copy SMS

 • copyNick
  2012-06-30 09:11:25
  :D :D (լավ)
 • Nora Arakelyan
  2012-06-30 09:13:41
  վերջինը ամենահիթ
 • SaTeNik(Real Madrid)
  2012-06-30 10:42:52
  վերջինը :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • SaTeNik(Real Madrid)
  2012-06-30 10:45:03
  վւյյ Գարիկս մենեմ ջանինննննննննն (խփո)
 • Լիկա:)
  2012-06-30 11:57:26
  ԱՌաջինը լավն էր (լավ) (լավ) (լավ)
 • լավնա (լավ) ,,,,,,,,,,վերջինը վերջնա :D :D :D :D :D :D
 • ★ Lusine ★
  2012-06-30 12:37:11
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ...........ոչ մեկնել ետքան չեմ լսում ........... (լավ) (լավ) ............ վերջինը ամենալավնաաաաաաաաա :D :D :D :D :D ..................
 • ♥Սյուզկա♥
  2012-06-30 13:45:27
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ)
 • V.S.H
  2012-06-30 13:46:33
  ամենա լավը վեռջիննա մեր թոնի բռանքստոնյանը :D :D :D (ուրախ)
 • m .NARA
  2012-07-08 23:03:19
  մանավանդ վերջինը իրոք վերջն էր (լավ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-07-08 23:07:01
  ԵՆ ՎԵրջԻՆԸ Ոչ թԵ ԲՈՒՄ ԱՅԼ ՀՈՒՄ ՀԻթԱ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • XXX
  2012-09-02 09:45:43
  վերջինը շատ լավներ (լավ) :D :D :D