Copy SMS

 • Molli
  2012-06-29 14:23:32
  վեցի երրորդ ջինսը մեկել իննի վերջինը (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Վարդուհի :)
  2012-08-04 16:03:37
  3ն ամբողջությամբ (լավ) (լավ) (լավ)
 • իմ ճաշակով բան չկար
 • JAPPY
  2012-08-21 13:17:06
  հետտաքրքիրա
 • NATALYA
  2012-08-21 13:19:30
  SAT LAVNEIN (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • իմ ճաշակով բան չկար
 • (K)iso
  2013-06-24 17:18:26
  (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)